Hva betyr pilene på WIFI, Bluetooth og datasymbolene på mobilen?

11/06/2024 16:00

Sofie

Teknologi
Foto: Privat
Foto: Privat
Du har sikkert lagt merke til dem, men faktisk er det overraskende få som vet hva de små pilene betyr.

Har du noen gang lurt på hva de små pilene og trekantene ved siden av WIFI-, Bluetooth- og datasymbolene på mobilen betyr?

Disse symbolene gir deg viktig informasjon om tilkoblingene dine. Her er en tydelig forklaring på hva de betyr og hvorfor de er viktige.

Piler ved WIFI og mobilnettverk

I statuslinjen til Android-smarttelefonen din vil du ofte se opp- og nedpiler ved siden av WIFI- og mobilnettverkssymbolene. Disse pilene er vanligvis hvite, men kan være grå i visse tilfeller. Pilene viser om du er på et 5G-, LTE- eller 3G-nettverk at datatilkoblingen din er aktiv.

  • Hvit pil ned: Smarttelefonen din laster ned data, for eksempel en aktiv Twitch-strøm.

  • Hvit pil opp: Smarttelefonen din laster opp data, som når du sender et bilde.

Normalt er begge pilene aktive samtidig, siden smarttelefonen din hele tiden sender og mottar data, selv når du ser på en YouTube-video.

Bluetooth-symbolene avviker litt. Her vises to trekanter, som enten er ved siden av eller til venstre og høyre for Bluetooth-symbolet. Disse trekantene viser ganske enkelt en aktiv forbindelse mellom smarttelefonen din og en annen enhet, som hodetelefoner eller en smartklokke.

  • To trekanter: En aktiv Bluetooth-tilkobling til en ekstern enhet.

  • Ingen trekanter: Tilkoblingen er frakoblet.

Hva du kan lære av symbolene

Pilene og trekantene er nyttige indikatorer på stabiliteten til forbindelsene dine. Under en mobilforbindelse indikerer grå eller manglende piler en ustabil eller frakoblet forbindelse. Med Bluetooth betyr manglende trekanter at tilkoblingen til en enhet ikke er aktiv.

Disse enkle symbolene hjelper deg raskt å sjekke statusen til tilkoblingene dine og oppdage eventuelle problemer. Så neste gang du ser de små pilene og trekantene, vet du nøyaktig hva de betyr.