EU og USA signerer gassavtale: Må redusere avhengigheten av russisk gass

25/03/2022 14:04

Emma Sletta

Utland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Det er oppnådd en ny, stor avtale mellom EU og USA.

Kort tid etter Russlands invasjon av Ukraina kunngjorde EU at de ville gjøre seg uavhengige av russisk gass så snart som mulig. Russland leverer rundt 40 % av EUs gassforbruk akkurat nå.

EU kunngjorde også at 66 % av russisk gass kunne unngås innen utgangen av 2022. Om det skjer, vil tiden vise.

Men i dag har de kommet et skritt nærmere, ettersom EU nettopp har inngått en gassavtale med USA.

Avtalen vil bety at USA vil forsyne EU med minst 15 milliarder ekstra kubikkmeter drivstoff – kjent som LNG – innen utgangen av året.

Det langsiktige målet med avtalen er å sikre, frem til minst 2030, om lag 50 milliarder kubikkmeter amerikansk gass årlig.

I fjor leverte USA 22 milliarder kubikkmeter, en økning på over 50%.

Avtalen ble kunngjort i dag, fredag etter at USAs president Joe Biden dro på tre dagers besøk i Brussel.

– Putin bruker Russlands energiressurser til å tvinge og manipulere sine naboer. Han har brukt overskuddet til å drive sin krigsmaskin. Jeg vet at å eliminere russisk gass vil ha kostnader for Europa, men det er ikke bare det rette å gjøre fra et moralsk synspunkt, det vil sette oss på et mye sterkere strategisk grunnlag, sa Joe Biden.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa om avtalen:

«Vi ønsker, som europeere, å diversifisere bort fra Russland mot leverandører som vi stoler på, som er venner og som er pålitelige.»

Hun sa også at målet om 50 milliarder kubikkmeter per år «allerede erstatter en tredjedel av den russiske gassen som går til Europa i dag. Så vi er på vei nå for å diversifisere oss bort fra russisk gass.