EU stanser oljeimport fra Russland ved utgangen av året

31/05/2022 09:06

Emma

Utland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
EU-ledere er enige om å fase ut russisk olje levert via skip. Men olje som leveres i rørledninger er unntatt.

EU-ledere ble mandag kveld enige på et ekstraordinært toppmøte i Brussel om å ‘umiddelbart’ forby mer enn to tredjedeler av all oljeimport fra Russland.

Det opplyser EUs president Charles Michel på Twitter.

"Dette (forbudet) gjelder med umiddelbar virkning over to tredjedeler av oljeimporten fra Russland, og fjerner en enorm finansieringskilde for landets krigsmaskin," skrev Michel.

EU-landene har spesielt blitt enige om å fase ut oljen som transporteres med skip fra Russland. Det vil skje før året er omme.

I sin tur vil russisk olje som leveres via rørledninger ikke bremses umiddelbart. Her er tidsplanen et løsere mål å gjøre det så snart som mulig.

Dette gjør at Russland kan fortsette å selge olje via rørledninger til blant annet EU-landet Ungarn.

EU-ledere har i flere uker forsøkt å bli enige om et forbud mot russisk olje. Men planene har møtt motstand fra Ungarns statsminister Viktor Orbán.

Orbán har kritisert EU-kommisjonen for ikke å ta hensyn til at Ungarn, i motsetning til mange andre EU-land, ikke har havner som kan ta olje fra andre leverandører.

Dermed er Ungarn dypt avhengig av russisk olje levert via rørledninger, har Orbán hørt. Bak lukkede dører blir han imidlertid kritisert av andre EU-land for å bruke sanksjonene som gissel i Ungarns langvarige tvist med EU-kommisjonen.

Med mandagens avtale får Orbán et unntak som gjør det betydelig enklere for Ungarn enn for andre EU-land å gjennomføre den sjette sanksjonspakken mot Russland.

Tyskland og Polen forsynes også med russisk olje gjennom rørledninger. Men de to landene har allerede bestemt seg for å fase ut sin russiske olje. Dermed vil enda mer enn to tredjedeler av oljen som leveres via skip fases ut, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

– Jeg ønsker kveldens avtale om oljesanksjoner mot Russland velkommen. Dette vil effektivt redusere 90 prosent av EUs oljeimport fra Russland innen utgangen av året, skriver von der Leyen på Twitter.

Som en del av den sjette sanksjonspakken har EU-ledere også blitt enige om å ekskludere Russlands største bank, Sberbank, fra Swift-betalingssystemet.

Ytterligere tre russisk-eide kringkastere vil også bli utestengt fra å gjøre forretninger i Europa, mens sanksjoner også vil bli pålagt en rekke personer som antas å være ansvarlige for krigsforbrytelser i Ukraina.

På toppmøtet mandag ble EU-lederne også enige om å sende ni milliarder euro til Ukraina i økonomisk støtte.

"Beløpet tilsvarer om lag 67 milliarder kroner og skal hjelpe landet med sine ‘likviditetsbehov’", skriver Charles Michel på Twitter.