Hvordan en 4-dagers arbeidsuke kan øke produktiviteten

21/01/2022 09:17

Emma

Utland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Psykolog tror ikke at det er et spørsmål om tid.

De aller fleste jobber 8-16 5 dager og totalt 37 timer i uken.

Det er normalt i Norge, og det er det som kalles fulltidsjobb.

Alt under og over dette er enten deltid eller overtid.

De siste årene har imidlertid debatten om arbeidsuken blusset opp.

Alternativet har blant annet foreslått en 30-timers arbeidsuke på et tidspunkt, men mange andre partier var imot det.

Den første frykten var en noe større ineffektivitet, noe som ville påvirke veksten negativt.

Men det er ikke nødvendigvis tilfelle.

Arbeidsplasspsykolog Jeremy Snape mener at med mer fokus og intensitet kan du gjøre det samme arbeidet på kortere tid.

Dette er noe støttet av Alok Alstrom, grunnleggeren av Future of Work Institute, som mener det er en stor misforståelse om arbeid og produktivitet.

Han sier til Metro:  

«Bare fordi du føler at du har jobbet hardt, betyr ikke det at du har gjort noe produktivt. Du kan pendle til et tørt kontor med klimaanlegg og sitte under sterkt lys i åtte timer, gå fra ett møte med uklare mål til et annet, og føle at du har gjort en hel dags arbeid. I virkeligheten har du kanskje ikke oppnådd noe.»

Kort sagt, ifølge Alok Alstrom, bør arbeidet være basert på resultater - ikke tiden vi bruker ved pultene våre.

Det er her firedagersuken kan komme inn.

– Jeg synes kontroll, press og begrensninger er dårlige motivatorer, og hvis du frigjør ansatte til å ha en større balanse mellom arbeid og fritid, vil tiden deres brukt på «arbeid» bli mer fokusert som et resultat, legger Alok til.