Putins sinne vokser: NATO reiser et skremmende nytt jernteppe mot Russland

30/06/2022 08:57

Emma

Utland
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Støtten fra den andre siden av Atlanterhavet øker med løftet om flere tropper, jagerfly og skip.

USAs president Joe Biden sender tusenvis av tropper til Europa for å hjelpe NATO med å danne et nytt jernteppe designet for å beskytte andre land mot en russisk invasjon.

Under en tale på NATO-toppmøtet i Madrid lovet Biden også å sende jagerfly, luftforsvar og skip til en ny militærbase i Polen, der amerikanske soldater også er stasjonert i Romania, Estland, Latvia og Litauen – andre nasjoner anses sårbare for Putins angrep etter invasjonen av Ukraina.

Finland og Sverige ble i mellomtiden formelt invitert til å slutte seg til NATO-alliansen på møtet med Tyrkia, som droppet sin motstand mot organets utvidelse.

I tillegg har NATO lovet å øke antallet tropper med 4000 på alliansens kritiske østflanke, mens dens høyberedskapsstyrke – består av soldater som ikke er utplassert, men som vil være klare for kamp dersom krig skulle bryte ut over hele Europa. – har økt fra 40.000 til 300.000.

Russlands viseutenriksminister Sergej Ryabkov har svart på alle tiltakene ved å hevde at NATO-utvidelsen vil være «destabiliserende» for Europa.

Det skriver Daily Star.

Jernteppet ble først brukt av Winston Churchill, med henvisning til måten det gamle Sovjetunionen og dets allierte stengte kontakten med Vesten etter andre verdenskrig.

– Sammen med våre allierte ønsker vi å sørge for at NATO er klar til å møte truslene fra alle kanter på tvers av alle domener, sa Biden i Spania.

"I et øyeblikk da Putin har knust freden i Europa og angrepet selve prinsippene for regelbasert orden, USA og våre allierte, vil vi trappe opp. Vi går opp og beviser at NATO er mer nødvendig nå enn det noen gang har vært," la han til.

Militærbasen i Polen vil være den første i sitt slag som er permanent stasjonert i landet.