Sinnssyk uttalelse: 'Å støtte barnet ditt i å endre kjønn er barnemishandling'

01/03/2022 14:22

Emma Sletta

Utland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Guvernøren i den amerikanske delstaten Texas har bedt myndighetene undersøke om foreldre til transkjønnede barn kan straffes for overgrep mot barn.

Guvernøren i delstaten Texas i det sørlige USA, 64 år gamle Greg Abbott, har vært kjent siden han tiltrådte som guvernør i delstaten tidlig i 2015 for å ha et kritisk syn på transkjønnede og ikke-binære, men ble likevel gjenvalgt som guvernør i 2018.

Nå har han tatt det et skritt videre og har bedt statlige myndigheter undersøke om foreldre til barn som endrer kjønn kan straffes for overgrep mot barn, da han mener det er overgrep mot barn som støtter barnet sitt i å endre kjønn.

Det skriver det britiske medie Ladbible.

Foto: Shutterstock.com

Guvernøren har bedt Texas Department of Family and Protective Services (DFPS) om å se nærmere på mødrene og fedrene som har et barn de aktivt støtter i en kjønnsskifte. 

Denne anmodningen kommer i kjølvannet av at statsadvokaten i Texas sa her om dagen at kjønnsbekreftende medisinsk behandling for transkjønnede barn bør ses på som overgrep mot barn.

Abbotts gransking av DFPS besto av et brev der han blant annet skrev: «Det er allerede i strid med loven å underkaste texanske barn et bredt spekter av intervensjoner knyttet til kjønnsskifte, inkludert [...] fjerning av ellers sunne kroppsdeler og administrering av pubertetsblokkeringsmidler eller suprafysiologiske doser av testoteron eller østrogen.

Brevet fortsatte: "Texansk lov pålegger også DFPS en plikt til å undersøke foreldrene til et barn som er utsatt for disse voldelige kjønnsskifteprosedyrene, og myndighetene en plikt til å undersøke lisensierte fasiliteter der slike prosedyrer kan finne sted."

Lisensierte klinikker i Texas kan dermed bli varslet hvis de ikke rapporterer om foreldre ber dem om å bidra til å utføre kjønnsskifteoperasjon på barnet sitt.

Samtidig er myndigheter som leger, sykepleiere og skolelærere forpliktet til å rapportere om de vet at det skjer, og dette gjelder faktisk også allmennheten i staten.

Imidlertid har flere frivillige organisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner sterkt kritisert lovgivningen på dette området i Texas, da nektelse av kjønnsskifteoperasjon eller behandling med østrogen eller testing av supertogene kan føre til alvorlige psykiske helseproblemer.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch har uttalt:

– Disse tiltakene kan være avgjørende for den psykiske og psykiske helsen til transkjønnede ungdommer. Av denne grunn har American Medical Association, American Academy of Pediatrics og andre profesjonelle organisasjoner også fordømt angrepene på kjønnsbekreftende terapi.

Ifølge Shelly Skeen, advokat i Lambda Legal, er det imidlertid lite sannsynlig at en dommer vil straffe foreldre hvis de støtter sine barn i kjønnsskifte, selv om både guvernøren og riksadvokaten prøver å få dem dømt.

 

 

 

 

Læs også:

Så enkelt: En rask måte å rengjøre ovnen på Et enkelt triks for å få ovnen til å glinse igjen ved å bruke en enkel ting.