Sjelden hai fanget i dansk farvann

17/08/2022 10:28

Emma Sletta

Utland
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En fisker fikk noe veldig sjeldent i nettet i løpet av helgen.

Brian Kjølhede hadde tatt en tur på sjøen utenfor Thorsminde på Vestjylland i helgen. Her var hensikten å fange fersk makrell.

Det lyktes også, men nettet ville vise seg å skjule en noe annen fisk - selv en sjelden. I nettet fant Brian Kjølhede altså en stjernehai.

- Jeg vet det bare fra litteratur og fra bilder. Jeg har aldri fanget en selv, så det var flott å fange den, og nå er jeg glad for at den kan komme ned til Fiskeriets Hus rett og bli vist frem, slik at folk faktisk kan se en stjernehai, sier Brian Kjølhede, som er bierhvervs fisker til TV 2.

Da Brian Kjølhede ble klar over hva som hadde havnet i nettet, prøvde han forgjeves å holde stjernehaien i live i kutterdammen. Dessverre sto ikke haien for å redde, og derfor døde den om bord.

Da stjernehaien kom i havn, ble den lagt på is, og nå har den kommet til Fiskerihuset i Hvide Sande. Her er de veldig gladd for at stjernehaien har fått en plass på museet.

- Vi er veldig glade for at vi kan få være iscenesettelsesposten for en så vakker hai, sier Jonna Larsen, som er daglig leder i Fiskeriets Hus Hvide Sande.

Som nevnt er stjernehaien et ganske sjeldent syn i dansk farvann. Frem til år 2000 hadde den bare blitt fanget i Danmark tre ganger. Det var i 1904, 1926 og 1996. Siden da er omtrent en i året fanget.

Når haien har blitt klappet og sett på av gjestene i Hvide Sande, vil den gå videre til Danmarks naturhistoriske museum. Stjernehaien måler 96 centimeter og veier 3,4 kilo.