Som barn fant Jan noen sølvmynter under kirkegulvet: Det var ikke før 60 år senere at sannheten gikk opp for ham

23/03/2024 20:00

Sofie

Utland
Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons
Først 60 år senere fikk Jan vite sannheten.

For over 60 år siden fant Jan Gunnar Fuglesnes og broren noe ganske vilt under gulvet i en kirke.

De to guttene hadde funnet 14 sølvmynter, men det de ikke ante var at de hadde funnet noe ekstremt verdifullt. Uten å tenke nærmere over det gjemte de to guttene sølvmyntene i en boks og glemte dem.

Bare 60 år senere, i november 2023, tenkte Jan på den gamle skatten og bestemte seg for å presentere den for noen kloke hoder som kunne fortelle ham hva den egentlig var.

Dette er skrevet av mediet Science-Et-Vie.

De kloke hodene, det vil si arkeologene, fikk nesten hjertebank av begeistring da de så hva Jan hadde kommet med til dem. Etter å ha studert myntene kunne de fortelle at de stammet fra middelalderen.

Noen av myntene var fra 1200-tallet, mens andre var litt yngre.

"Vi var bare barn som lekte skattejakt i kirken. Vi skjønte ikke hvor sjeldne myntene var," sa Jan.

Det viser bare at du aldri vet hva som ligger under føttene dine når du er i eldre bygninger. Historien ender med at Jans skatt blir erklært statseiendom, slik det er vanlig i Norge dersom et spesielt funn er fra før 1605.

Myntene skal nå passes på av staten; og hvem vet, kanskje havner de på et museum hvor alle kan se hva to gutter fant under et kirkegulv for mange år siden.