Stort funn: Tollerne finner 36 kilo kokain

08/11/2022 08:37

Emma Sletta

Utland
Foto: Toldstyrelsen
Foto: Toldstyrelsen
I midten av september ble en kjølecontainer ved Aarhus havn valgt ut av tollerne, og den viste seg å skjule et overraskende funn.

Tollerne har funnet 36 kilo kokain i forbindelse med en kontroll i Aarhus havn, Danmark.

Dette skjedde tilbake i september, da en rekke tollere og tollhunder gjennomsøkte en kjølecontainer som var tatt ut for inspeksjon.

Det opplyser tollvesenet i Danmark i en pressemelding.

– Da tollerne åpnet containeren, flagget tollhundene en sterk lukt fra bunnen av containeren.

– Bak en plate på containerens kjøleelement fant tollerne flere svarte og grønne pakker som ved nærmere ettersyn viste seg å inneholde kokain, sier Michael Lund, kontrolldirektør i tollvesenet.

Kontrolldirektøren beskriver også funnet i Århus havn som et av de største kokainfunnene tollvesenet har hatt i nyere tid.

Saken er nå overlevert til videre etterforskning av Østjyllandspolitiet.

Tolletaten kontrollerer alle landets grenser og sjekker varer på vei til både privatpersoner og bedrifter.

Når varer velges ut til kontroll, gjøres det som stikkprøver eller basert på en risikovurdering, ifølge tollvesenet.

Byrået finner narkotika i både flytende og fast form hos reisende på flyplasser og i containere i havner.

I 2021 registrerte det danske tollvesenet mer enn 2900 narkotikasaker.

Blant annet ble et halvt tonn khat, 146 kilo marihuana, 15 kilo amfetamin og - som nevnt tidligere - syv kilo kokain funnet og beslaglagt.

Dette er en liten nedgang fra 2020, da det ble registrert nesten 3200 saker.