Trist og mystisk utvikling: Hjortebestanden nesten halvert

17/03/2023 08:52

Sofie

Utland
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Hjortebestanden har på mystisk vis nesten halvert seg i løpet av de siste 13 årene.

Bestanden av hjort i Danmark er på mystisk vis nesten halvert de siste 13 årene, skriver Avisen Danmark.

Det er en nedgang på 42 prosent i perioden fra 2009 til i fjor.

Beregningen er basert på jegernes meldinger om felt vilt.

Forskerne vet ikke årsaken til nedgangen i hjortebestanden, men det er mistanke om at det kan ha sammenheng med sykdom og synkende økologisk bæreevne.

På Fyn ble det registrert et fall på 23 prosent i hjortebestanden på ett enkelt år. Dette er en veldig betydelig nedgang, sier Peter Sunde, professor ved Nasjonalt senter for miljø og energi.

– Det er et veldig voldsomt tall for et enkelt år, som tyder på en plutselig økning i dødelighet, for eksempel et angrep av en sykdom av en art som ble meldt samtidig.

– Veterinærer har forsøkt å finne forklaringer på disse sykdomsutbruddene, men så langt uten hell, sier Peter Sunde til Avisen Danmark. En annen mulig forklaring på nedgangen kan ifølge professoren være en endret matkilde for hjorten.

Dersom et jordbruksområde endres fra for eksempel rødbeter til mais, kan det redusere næringsgrunnlaget for hjort. I 2012 re-imigrerte ulven til Danmark.

Men det kan ifølge professoren ikke være forklaringen på færre rådyr.

Han viser til at det ikke er påvist ulv på Fyn, som likevel har hatt en nedgang i hjortebestanden siden 1996.

Trenden med færre rådyr ser man ikke i Sør-Norge, Sør-Sverige og Nord-Tyskland, viser en rapport fra Nasjonalt senter for miljø og energi.

Selv om antallet rådyr tilsynelatende går ned, betyr det ifølge Peter Sunde ikke at rådyr er truet.

Læs også:

Legg det under jordbærplanten din: Da får du sommerens beste avling Det er en vanlig frustrasjon blant jordbærdyrkere å se rikelig blomstring uten at innhøstingen følger etter.
Dette er hva vitenskapen sier om å spise en banan til frokost Selv om det ikke er ideelt som et første måltid, kan det være fordelaktig å spise en banan før frokost eller som en del av en balansert frokost.