UNESCOs ledende ekspert: Gigantisk tsunami på vei til å treffe flere europeiske byer

19/08/2022 08:10

Emma Sletta

Utland
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Flere europeiske byer må være forberedt på å bli rammet av en tsunami.

Tsunamier påvirker ofte land som har kystlinjer mot Stillehavet, og det er sjelden at land i for eksempel Europa opplever tsunamier, men dette vil sannsynligvis ikke være tilfelle i fremtiden.

Dette er et dystert budskap fra UNESCO, ifølge Unilad.

Den verdensomspennende FN-organisasjonen har advart om at en stor tsunami med nesten 100 prosent sikkerhet vil ramme flere byer i Sør-Europa og Nord-Afrika i nær fremtid.

"Risikoen for en betydelig tsunami i løpet av de neste 30 årene er nesten 100%! En tsunami kan snart treffe byer [...] nær Middelhavet; inkludert Marseille, Alexandria og Istanbul", leser et innlegg delt av organisasjonen på Twitter.

UNESCOs ledende ekspert på emnet har også uttalt at det ikke er et spørsmål om "hvis", men "når".

Forbereder europeiske byer for tsunamier

Risikoen for at europeiske byer blir rammet av en tsunami har teoretisk sett alltid vært der, men etter hvert som havnivået stiger på grunn av klimaendringer, må også risikoen, og byer som Marseille og Cannes i Frankrike, Alexandria i Egypt, Chipiona i Spania og Istanbul i Tyrkia derfor være forberedt på verst mulig.

Disse fem byene ble derfor utpekt av UNESCO tidligere i år som "samfunn i fare", noe som betyr at byene vil bli en del av 40 andre såkalte risikobyer rundt om i verden, hvor innbyggerne må lære hva de skal gjøre hvis en tsunami treffer byen.

Innbyggerne i de fire søreuropeiske og nordafrikanske byene er planlagt å ha denne kunnskapen innen 2030, da det forventes at minst en tsunami vil ha rammet alle fem byene innen 2052.

"Tsunamiene i 2004 og 2011 var en vekker", forklarte UNESCOs ledende tsunamiekspert Bernardo Aliaga: "Vi har kommet langt siden 2004. Vi er tryggere i dag."

Han understreker imidlertid at mange byer må «forbedre seg». "[...] vi må sørge for at advarsler blir forstått av besøkende og beboere," forklarte han.

Han sa også at tsunamivarslings- og observasjonssentre er satt opp i Hellas, Tyrkia, Italia, Frankrike og Portugal som en del av beskyttelsen av sårbare byer.

"Risikoen for en tsunami er undervurdert på de fleste områder; inkludert Middelhavet. I Middelhavet er det ingen tvil: det er ikke hvis det er når," forklarte Aliaga.

Han mener varslingssentrene er en god start, men han mener det er viktig at innbyggerne i risikobyene vet hvordan de skal reagere, og det er nettopp formålet med UNESCOs prosjekt.

Ifølge Aliaga, fra alarmen høres til den første tsunamien treffer, vil det ofte bare ta omtrent 20 minutter, og både innbyggere og turister må derfor være raske til å reagere i en mulig nødsituasjon hvis de vil overleve.

I tillegg, etter ytterligere 20 minutter, vil en annen bølge treffe.