Forskere: Derfor er det smart å snakke hundespråk med hunden sin

07/03/2018 16:15

Anniken Hauge

Vitenskap
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Hvis du er typen som prater på en spesiell måte når du snakker til hunden din, så er du faktisk klokere enn de fleste hundeeiere, viser ny forskning.

Når det klirrer i matskålen så står den der med klar med tunga ute. Da kan det være fristende å stå og snakke litt med hunden sin mens man heller opp mat til den.

Noen hundeeiere hever stemmen opp til et helt lyst stemmeleie og roser hunden for å være dyktig, mens andre snakker kanskje til hunden på sitt eget språk, og piper, bjeffer eller grynter lystig på samme måte som hunden gjør.  

Og det har faktisk en nyttig effekt og knytter hund og eier tettere sammen, viser et nytt forskningsstudie, skriver BBC. 

Det er en gruppe engelske forskere fra University of York som  har gjort flere forsøk med hundes reaksjon på forskjellige typer av stemmer, og forsøkene viste at den personen som snakket med lys stemme var mest tilbøyelig til å få hundens oppmerksomhet.

Forskerne mener at det er samme måte som voksne snakker til babyer på, og at den lyse stemmen som er målrettet mot hunden bidrar til å knytte hunden og eieren tettere sammen. 

Snakker man til hunden sin på en spesiell måte, så bidrar det til å gjøre hunden trygg og knytte seg til eieren sin. Foto: Shutterstock

- Det højy og lyse, rytmiske stemmeleie er ganske vanlig for hunder i vestlige kulturer, men man vet faktisk ikke hva hunden reelt får ut av det. Derfor ville vi prøve å se om hundenes tilknytning ble påvirket av stemmen og samtalen, sier Katie Slocombe, som er forsker i psykologi og en av de ledende kreftene bak forsøket.

Under forsøkene skulle en testperson snakke til forskjellige hunder i enten en høy, lys stemme eller sin normale stemme. Her skulle personen veksle mellem setninger som var direkte målrettet hunden, som: ‘For en flink bisk!’ eller ‘skal vi gå en tur?’ Det viste seg at hunden generelt var mer tilbøyelig til å oppsøke og bruke mer tid med testpersonen hvis personen snakket med høy, lys stemme.

For hvis testpersonen bare snakket vanlig til hunden, klarte ikke forskerne å tyde noe forskjell. 

- Det understreker at voksne hunder har behov for å høre innhold de kan forstå i en klar og lys tone før de finner det relevant, sier Alex Benjamin, som er phd. student og en av forskerne bak undersøkelsen, til BBC.