Juryen er i tvil

01/06/2022 11:07

Emma Sletta

Gossip
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Juryen, som skal avgjøre saken mellom Johnny Depp og Amber Heard, måtte heve behandlingen tirsdag fordi de var i tvil om sakens kjerne.

I seks lange uker har advokater for henholdsvis Amber Heard og Johnny Depp presentert endeløse bevis og påstander om vold og overgrep mellom de to ekspartnerne.

Nå er det opp til en jury å avgjøre om Johnny Depp har rett i sin anklage om bakvaskelse fra Amber Heard, som hevdet i en spalte i 2018 at hun var et offer for kone-vold.

Men det er tydeligvis lettere sagt enn gjort. Fredag, etter at begge parter kom med avslutningskommentarene, nådde juryen bare noen timer med overveielse før det skulle på helg. Mandag var den amerikanske helligdagen Memorial Day, og tirsdag var juryen for alvor i gang igen.

Men etter noen timers overveielse måtte de avbryte arbeidet.

Det skriver  TMZ rapporterer.

I tvil
Ifølge mediene hadde juryen vært i tvil om hvordan man skal tolke en av de tre anklagene fra Johnny Depp, som er hele sakens hjerte.

I sin beskyldning om bakvaskelse har Depp notert seg tre konkrete formuleringer i den aktuelle spalten, og nå har juryen vært usikker på om de skal se på spaltens overskrift som en uttalelse i seg selv eller i sammenheng med innholdet.

I overskriften står det: "Jeg snakket høyt om seksuell vold og ble møtt med kulturens vrede. Det må endres", og det har fått juryen til å lure på om det er det Depp refererer til når han hevder at 'uttalelsen' er falsk, eller om det er hele spalten.

Ifølge TMZ har dommer Penney Azcarate nå bedt juryen om å se på overskriften isolert fra innholdet i spalten og avgjøre om det i seg selv er en bakvaskelseshandling.

Den andre formuleringen fra spalten som Depp og hans forsvar har understreket, er at Amber i spalten kaller seg en "offentlig person som representerer vold i nære relasjoner", og at hun hadde den "sjeldne muligheten til å se i sanntid hvordan institusjoner beskytter menn som anklages for overgrep".

Juryen har nå snakket i til sammen ti timer. Det er ikke klart når en beslutning vil bli tatt.