Koronastudie med overraskende resultat: En tredjedel med senkomplikasjoner har ikke hatt korona

21/11/2022 08:13

Emma Sletta

Helse
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
En ny dansk studie viser at 33 prosent av deltakerne ikke har hatt koronavirus.

Mange dansker har opplevd ulike senkomplikasjoner etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Det kan for eksempel være at smaks- og/eller luktesansen ikke har kommet tilbake igjen.

Det antas derfor at infeksjon med koronavirus og senkomplikasjoner henger sammen, men dette er ikke nødvendigvis tilfelle. En ny studie har funnet at 33 prosent av deltakerne som hadde senkomplikasjoner ikke hadde blitt smittet med koronavirus i det hele tatt.

De hadde ingen antistoffer mot koronasmitte.

Dette skriver Politiken ifølge B.T.

I studien ble 341 medlemmer av Facebook-gruppen «Covid-syke med senkomplikasjoner» enige om å ta en blodprøve og svare på et spørreskjema om senkomplikasjoner. Ni av ti av deltakerne var kvinner.

– De føler seg dårlige, de er syke, de har mange forskjellige symptomer som de tror er forårsaket av covid-19, sier seniorforfatter Kasper Iversen, professor og overlege ved Herlev og Gentofte sykehus, til Politiken.

"Deres problemer er bare ikke relatert til en COVID-infeksjon. Det er andre årsaker til symptomene deres enn korona."

Han understreker at flertallet - om lag to av tre - hadde blitt smittet av koronaviruset. Dermed kan det godt ha utløst disse menneskenes symptomer og sene komplikasjoner.

Symptomene var imidlertid de samme hos de som ikke hadde blitt smittet og de 66 prosentene som hadde antistoffer i blodet. De fleste av dem som deltok i studien, hadde ikke tatt koronatest.

De hadde opplevd å bli smittet med korona i første halvdel av 2020, da det var vanskelig å få covid-test.

Kasper Iversen sier at det ikke er mulig å sette likhetstegn mellom studiens resultater og slutningen om at en av tre dansker med symptomer på senkomplikasjoner av korona faktisk ikke har blitt smittet med korona.

– Men studien kan brukes til å si at ikke alle – og ganske mange sannsynligvis – med senkomplikasjoner er uvel på grunn av covid-19.