Natalie deler bilder av dramatisk stor forskjell på første og andre graviditet

15/04/2017 11:45

Anniken Hauge

Helse
Hun deler bildene for å understreke et viktig poeng.

Mang en gravid kvinne har hørt kommentaren ”Er du sikker på at det bare er en der inne?”, mens de er blitt strøket på magen.

Det er ikke spesielt behagelig og sikkert ikke spesielt moro. Men ingen graviditeter er liker, og kvinder bærer barna sine på sin helt egen måte.

Det er ett av poengene med to bilder som mamma og YouTuber Natalie Bennett har delt på Instagram. Bildene gikk senere viralt.

Det er nemlig enormt stor forskjell på å være gravid med ett barn og å være gravid med tvillinger. Det viser bilderne med all tydelighet. På det ene bilde er hun 27 uker på vei med tvillinggutter. Det neste viser hennes andre graviditet, hvor hun venter en lillesøster til tvillingene. Dette bildet er også tatt i uke 27.

Og det er en vesentlig forskjell på de to babymagene.

I en video går Natalie Bennett mer i detaljer rundt forskjellene på tvillinggraviditeten og den neste med lillesøsteren til tvillingene.

For selv om der er store forventninger og gleder forbundet med en tvillinggraviditet, er det også alvorlige vurderinger som skal tas stilling til. Det er for eksempel et fødselsteam til hver av tvillingene, det vil altså si to jordmødre, to fødselsleger og dobbelt så mange sykepleiere og så videre.

Det store teamet med fagfolk skyldes naturligvis at det er en større risiko forbundet med fødsler av mer enn ett barn. Uansett hvor frisk og rask moren ellers er.