Endre anbefaling: Slik skal du nå ta en selvtest

01/02/2022 12:55

Emma Sletta

Innland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Myndighetene i Norge har oppdatert sine anbefalinger om hvordan man tar en hjemmetest.

Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge har varslet at en selvtestprøve fra nesen vil fange de fleste tilfeller av infeksjon med omikronvarianten, men at en test fra både svelget og nesen sannsynligvis vil fange flere tilfeller. 

Avdelingens nye anbefaling er derfor at voksne i fremtiden tar en prøve fra både nakke og nese når de bruker hjemmesett for å teste for koronavirusinfeksjon.

Således, ifølge instituttet, er det sannsynlig at en prøvetaking med en kombinert neseprøve vil fange noen flere infiserte individer enn en prøve fra nesen alene, og dette gjelder spesielt i de første dagene av symptomene.

Ifølge norske medier er de fleste hjemmetester kun ment for analyse av prøvemateriale fra nesen, men det ser ut til at de også fungerer godt med en kombinert prøve fra både hals og nese.

Joakim Øverbø, lege ved FHI, sier: «Spesielt voksne med symptomer kan derfor ta prøver fra både svelget og nesen når de har gjort selvtesting.»

Dermed anbefaler avdelingen også at bare voksne bruker testen i både nesen og svelget, og at testen fortsatt bare tas fra nesen til barn.

Videre forklares det at det fortsatt er bedre å ta tester i nesen bare enn ikke å gjøre det i det hele tatt, og at du derfor bare bør gjøre det hvis du ikke liker testen i svelget.

Hvis du ikke har noe imot det, anbefales det imidlertid at du gjør den kombinerte testen, som ifølge Øverbø faktisk utføres ved først å introdusere prøvepinnen i svelget (nakken) og deretter inn i nesen.

Det understrekes også at en kombinert prøve vil være mest nøyaktig hvis den tas om morgenen før du spiser eller minst 30 minutter etter et måltid.

Dette er fordi studier har vist at noen matvarer kan påvirke testresultatet og føre til at prøven viser negativ selv om pasienten er smittet.

Øverbø kan også fortelle at hjemmetesten som kjent ikke er 100 prosent korrekt, og at det derfor anbefales å ta en ny test to eller tre dager etter et negativt resultat, hvis du fortsetter å ha symptomer, og det kan være lurt å begrense samspillet med andre i den perioden og muligens holde deg hjemme,  om mulig.