Flertall for kameraovervåkning av Oslo-skoler

01/11/2017 09:30

Anniken Hauge

Innland
Et flertall i Oslo bystyre åpnet forrige uke opp for kameraovervåkning av skoleelever i skoletiden.

Høyre med gruppeleder i bystyret Eirik Lae Solberg i spissen, er både overrasket og godt fornøyd med avgjørelsen.

Bakgrunnen for ønske om videoovervåkning av elever i Oslo-skolen er økningen i volds -og trusselepisoder den siste tiden, hvor blant annet rektor ved Stovner skole stod frem og fortalte at han fryktet for lærernes og elevenes sikkerhet på skolen.

Dette har også vært tilfelle ved flere Oslo-skoler den siste tiden.

Eirik Lae Solberg har lenge foreslått kameraovervåkning som et av flere verktøy i kampen mot vold og kriminalietet, og var svært fornøyd med onsdagens resultat. Det skriver VG.

I vedtaket understrekes det at overvåkningen kun skal skje i spesielle tilfeller. Vedtaket kom etter forslag fra byrådspartiene Ap, MDG og SV under en rekke personvernforslag fra Venstre.

- Bystyret ber byrådet utarbeide retningslinjer for kameraovervåkning i Oslos skoler og barnehager som sikrer barn og unges rett til personvern og retten til et trygt læringsmiljø, og et trygt arbeidsmiljø for ansatte.

Videre står det i vedtaket:

Kameraovervåking av elever eller ansatte i skolebygg eller skolegård i skoletiden skal ikke kunne tillates annet enn i spesielle tilfeller for å sikre enkeltpersoner mot alvorlige kriminelle handlinger. Dersom kameraovervåking må benyttes for å ivareta elevers og ansattes sikkerhet, skal dette være tidsbegrenset og etter en risikovurdering i samråd med politiet, heter det i vedtaket.

Høyres Eirik Lae Solberg åpner opp for at skoler som Stovner videregående, Ulsrud videregående, Bjørnholt videregående og Etterstad videregående kan være aktuelle for kameraovervåkning etter voldsepioder som har funnet sted på disse skolene den siste tiden.

Ifølge VG har datatilsynet tidligere understreket at personvernhensyn må veie tungt i saker der videovervåking av skoler vurderes. 

Les også: Hudleger advarer: Denne må du IKKE klemme på