Sier nei til prøveløslatelse: Skal behandles i retten

27/08/2021 10:14

Emma Sletta

Innland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Oslo statsadvokater sier nei til prøveløslatelse av Anders Behring Breivik. Nå bliver saken tatt til retten.

Terrordømte Anders Behring Breivik søkte om prøveløslattelse i fjor høst, i forbindelse med at minstetiden for forvaringsdommen hans utløp i juni i år. 

Oslo statsadvokatembeter motsetter seg nå dette, og har tatt ut ny tiltale mot massemorderen. 

Det betyr at det det vil avholdes ny rettsforhandling som skal avgjøre hvorvidt Breivik skal løslates på prøve eller ikke. 

” Påtalemyndigheten har nå vurdert at de ikke samtykker i prøveløslatelse, og mener at vilkårene for å holde ham i lukket anstalt fortsatt er til stede. Breivik ønsker at jeg skal argumentere så godt som mulig for hans prøveløslatelse”, sier forsvarer Øystein Storrvik til VG. 

Han ønsker ikke å gå noe nærmere inn på hvilke vurderinger som skal gjøres i retten, eller hvorvidt det er sannsynlig at massedrapsmannen vil få gjennomslag. 

Det er Telemark tingrett som nå skal behandle saken. Kriminalomsorgen har bedt om at rettsforhandlingen skal avholdes i Telemark fengsel av sikkerhetshensyn

Forsvarer Storrvik vil derimot be om at massedrapsmannen får anledning til å møte i en rettssal utenfor fengselet. 

” Vi menet at det skal foregå i en rettssal som alle andre saker. Sikkerhetshensynene er fullt ivaretatt i for eksempel Oslo tingrett, hvor den opprinnelige rettssaken mot ham ble avholdt”, sier han. 

Det er foreløpig ikke berammet tidspunkt for når forhandlingene vil holdes, men Storrvik anslår at saken trolig vil komme over nyttår. Det vil bli satt av tre dager til saken.

Sommeren 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene, blant annet på grunn av langvarig isolasjon.

Han fikk delvis medhold i Oslo tingrett, men Borgarting lagmannsrett frikjente staten og slo fast at soningsregimet rundt ham ikke brøt med menneskerettighetene. Breiviks forsvarer meldte dog i fjor at kunne være aktuelt med et nytt søksmål mot staten. 

Breivik ble i 2012 dømt til forvaring i 21 år for å ha drept 77 mennesker, etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011. 

Minstetiden for soning ble satt til ti år, og denne utløp 5. juni i år.

Massedrapsmannen byttet i 2017 navn til Fjotolf Hansen.