Tidligere eier av Rema 1000-butikk tiltalt: Svindlet ansatte for over 976.000 kroner

02/09/2023 07:30

Emma Sletta

Innland
OBS Arkivfoto. / Foto: Shutterstock.com
OBS Arkivfoto. / Foto: Shutterstock.com
En tidligere norsk Rema 1000-kjøpmann er tiltalt.

I forrige uke varslet statsadvokaten i områdene Hordaland, Sogn og Fjordane at det er tatt ut tiltale mot tre personer i en sak om alvorlig arbeidslivskriminalitet.

Det melder Nettavisen.

En av nøkkelpersonene i denne saken er en tidligere eier av en Rema 1000-butikk.

Ifølge tiltalen er det påstått at den tidligere butikkeieren unnlot å betale lønn til ansatte i butikken, hvorav beløpet oversteg 976.000 norske kroner. I stedet hevdes det at ansatte ble kompensert med varer som hadde passert utløpsdatoen.

Disse påståtte uregelmessighetene skal ha funnet sted mellom 2013 og 2021.

Selv etter at den aktuelle kjøpmannen senere solgte sin del av butikken, opphører ikke anklagene. Ifølge statsadvokaten fortsatte siktede også å betale over 900.000 norske kroner, som lønn til sine to barn, uten noen dokumenterte arbeidsforpliktelser.

Begge barna er også siktet i denne saken.

Saken gjelder også den tidligere samboeren til butikkeieren. Ifølge tiltalen mottok denne personen minst 670.000 kroner, i lønn og andre ytelser, til tross for manglende faktisk ansettelse i selskapet, der siktede hadde roller som styreleder og/eller daglig leder.

I tillegg nevner tiltalen to personer som var ansatt i «minst 100 % stilling».

Disse ansatte, som jobbet både i reiselivsnæringen og på Rema 1000, skal ha hatt lønn langt under gjeldende nivå. Deler av lønnen skal ha blitt kompensert med varer fra Rema 1000-butikken som hadde passert utløpsdatoen.

I tillegg til dette hevdes det at de ikke mottok betaling for overtid, kvelds-/nattarbeidsgodtgjørelse og søndags-/feriepenger.

Den samlede tiltalen beskriver omfanget av de påståtte uregelmessighetene i detalj.

Det opplyses at totalt 1.478.781 kroner er unndratt som følge av de påståtte lovbruddene begått av de involverte.

En bemerkelsesverdig observasjon i tiltalen er at butikkeieren hevdet at en av de fornærmede kun jobbet deltid, til tross for anklagen om minst heltidsarbeid, ifølge tiltalen.

Saken tar en ytterligere alvorlig vending med påtalemyndighetens krav om inndragning på minst 5,7 millioner kroner. Dette indikerer en intensjon om å gjenopprette de angivelig ulovlig innhentede midlene og pålegge den anklagede en økonomisk konsekvens for deres påståtte handlinger.

Advokat Torbjørn Kolås menighet, som representerer en av de siktede, har bekreftet at han er i kontakt med den tidligere Rema-eieren. Han har imidlertid valgt å ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

– Tiltalen ble tatt ut i går (mandag i forrige uke), så det er fortsatt for tidlig, sier advokaten til Nettavisen.

Ifølge Nettavisen nekter alle de tre tiltalte straffskyld i saken.