Her er forklaringen bak mysteriet: Det er derfor du gjesper når du ser andre gjespe

24/06/2023 09:30

Sofie Hansen

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Lurer du på hvorfor gjesping er smittsomt? Nå er svaret funnet.

Vi har alle opplevd det – du ser noen gjespe og plutselig føler du deg tvunget til å gjespe deg selv. Det er en interessant sosial reaksjon som har forundret folk i årevis.

Men hvorfor er gjesping smittsomt og hva er den vitenskapelige forklaringen bak dette fenomenet? La oss dykke ned i forskningen og forstå hva som skjer når vi blir infisert av gjesprefleksen.

Kroppsspråkets kraft:

Kommunikasjon handler ikke bare om ord. Kroppsspråket vårt spiller også en avgjørende rolle i vår interaksjon med andre mennesker. Gjeprefleksen er et eksempel på en ikke-verbal form for kommunikasjon som kan overføres fra person til person.

Når vi ser noen gjespe, aktiveres en dyp refleks i vårt eget nervesystem som får oss til å reagere med å gjespe oss selv.

Speilnevronsystemet:

En viktig teori som forklarer den smittsomme naturen til gjesping er speilnevronsystemet. Dette systemet er en samling nevroner i hjernen vår som aktiveres både når vi utfører en bestemt handling og når vi ser noen andre utføre den samme handlingen.

Speilnevronsystemet spiller en avgjørende rolle for å forstå og imitere andres oppførsel. Når vi ser en person gjespe, aktiveres speilnevronsystemet vårt og vi føler trangen til å gjespe selv.

Empati og sosial binding:

Å gjespe er ikke bare smittsomt på et fysisk plan, men det kan også være et uttrykk for sosiale og emosjonelle forbindelser mellom mennesker. Forskning har vist at personer som viser større empati har større sannsynlighet for å få gjesp-refleksen.

Dette tyder på at gjesprefleksen kan være en måte vi automatisk etablerer og styrker sosiale bånd med andre mennesker på.

Kulturelle og individuelle forskjeller:

Selv om gjesping generelt anses å være smittsomt, kan det være individuelle og kulturelle forskjeller i hvor effektivt det er smittsomt.

Noen mennesker er mer utsatt for gjesprefleksen enn andre. Forskning har vist at individer med høyere empati og de med nære relasjoner til personen som gjesper har større sannsynlighet for å bli smittet.

Det er også kulturelle forskjeller i hyppigheten av smittsom gjesping. For eksempel viser studier at smittsom gjesping er mer utbredt i vestlige kulturer sammenlignet med østlige kulturer.

Kan gjespe-refleksen ha evolusjonær betydning?

Noen forskere mener at gjespe-refleksen kan ha hatt evolusjonær betydning i menneskelig utvikling. Det har blitt antydet at gjespe-refleksen kan ha fremmet gruppesamhold og sosial binding blant våre forfedre.

I primitive samfunn kan et smittende gjesp ha signalisert avslapning og trygghet, noe som ville ha skapt en følelse av trygghet og samhørighet blant gruppen.

Denne teorien støttes av studier som viser at smittsom gjesping er mer utbredt blant nære relasjoner som familie og venner.

Imidlertid kan smittsom gjesping være mer en naturlig og ubetydelig reaksjon: i noen tilfeller kan det også være et tegn på underliggende medisinske tilstander. Personer med nevrologiske lidelser som autisme, Tourettes syndrom eller demens kan ha en forstyrret gjeprefleks.

I tillegg har forskere også funnet en sammenheng mellom smittsom gjesping og visse psykiske lidelser som schizofreni og sosial angst. Disse funnene tyder på at studiet av gjesp-refleksen kan ha bredere implikasjoner for å forstå menneskelig atferd og helse.

Selv om vi har fått en dypere forståelse av den smittsomme naturen til gjesp-refleksen, er det fortsatt mye vi ikke vet. Forskere fortsetter å utforske kompleksiteten til speilnevronsystemet og dets rolle i menneskelig atferd.

Ytterligere forskning er også nødvendig for å avdekke faktorene som påvirker individuelle og kulturelle forskjeller i smittsom gjesping.