Hvis du snakker med kjæledyret ditt, kan det være et tegn på høy intelligens

13/08/2023 15:30

Emma

Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Forskning viser at dette kan være en god ting.

I en verden preget av stadig mer teknologi og travelhet, er fenomenet antropomorfisme på fremmarsj. Antropomorfisme innebærer å tilskrive menneskelige følelser og personligheter til dyr og gjenstander, og det viser seg at dette fenomenet ikke er en ensom svale.

I tillegg er det også en indikasjon på gode sosiale kognitive evner. Nicholas Epley, professor i atferdsvitenskap ved University of Chicago, sier:

- Fra et historisk perspektiv har antropomorfisme blitt sett på som et tegn på barnslighet eller dumhet, men det er faktisk et naturlig biprodukt av det som gjør mennesker spesielt intelligente på denne planeten.

Mange finner trøst og selskap i å snakke med kjæledyrene sine. En studie fra 2008 viste at ensomme individer i større grad tilskriver menneskelige egenskaper til ting og dyr. Denne trenden går hånd i hånd med en nyttig metode for å avverge ensomhet. Mange eksperter påpeker at det å snakke høyt kan redusere depresjon og frigjøre hormoner som er gunstige for både humør og helse.

Expressen rapporterer videre at antropomorfisme har uventede positive konsekvenser for både fysisk og psykisk helse så vel som intellektuelle evner. Det har blitt oppdaget at denne typen empatisk projeksjon kan utfordre og utvikle våre kognitive ferdigheter. Ved å prøve å forstå verden fra et annet vesens synspunkt, skjerpes vår evne til å tenke abstrakt og gå inn i andres sko.

I en alder hvor skjermer ofte tar oppmerksomhet og forbindelser til andre mennesker kan være begrenset, ser det ut til at antropomorfisme gir en alternativ vei for å redusere ensomhet og fremme både trivsel og intelligens.