Ikke gå glipp av dette: Disse slipper skatt i juni

03/06/2024 14:30

Sofie

Nyheter
Foto: Shutterstock
NAV avslører: Disse ytelsene har ingen skatt i juni!

Mange av ytelsene fra NAV har vanlig skattetrekk i juni, men dette avhenger av hvilken type støtte du mottar.

På NAVs nettside fremgår det at følgende utbetalinger er uten skattetrekk i juni: kvalifiseringsstønad, omstillingsstønad, overgangsstønad, uføretrygd og ventelønn.

For arbeidsavklaringspenger bestemmes de trekkfrie periodene av din meldesyklus. Det skriver DinSide.

"I juni er de to første periodene trekkfrie. Dette gjelder uke 21-22 og 23-24 for de som melder seg for oddetallsuker, eller uke 22-23 og 24-25 for de som melder seg for partallsuker," skriver etaten.

Det finnes også flere ytelser som har vanlig skattetrekk i juni:

alderspensjon, avtalefestet pensjon, dagpenger, foreldre- og svangerskapspenger, introduksjonsstønad og sykepenger.

NAV informerer også om at du vil bli trukket i skatt i juni hvis du har valgt et frivillig skattetrekk på pengestøtten din.

Det er vanlig at feriepenger utbetales i juni, men for opptjente feriepenger fra NAV kan du allerede ha mottatt utbetalingen din.

"Nav utbetaler feriepenger for 2023 innen utgangen av mai 2024," fortalte Nina Tuv, kommunikasjonsrådgiver i NAV, til DinSide i mai.

Hvis du venter på ferietillegg til dagpenger, vil dette ikke bli utbetalt før i juni.

Læs også:

Legg det under jordbærplanten din: Da får du sommerens beste avling Det er en vanlig frustrasjon blant jordbærdyrkere å se rikelig blomstring uten at innhøstingen følger etter.
Dette er hva vitenskapen sier om å spise en banan til frokost Selv om det ikke er ideelt som et første måltid, kan det være fordelaktig å spise en banan før frokost eller som en del av en balansert frokost.