Putin mangler penger: Vil innføre største skattereform på 25 år

03/06/2024 13:00

Mikkel Sletta

Utland
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Det har ikke skjedd på nesten et kvart århundre.

Men nå tenker Vladimir Putin på en omfattende reform av det russiske skattesystemet. Ganske enkelt for å ha råd til krigen i Ukraina.

"I de siste to årene har den russiske økonomien blitt finansiert av statskassen," som Alexander Kolyandr fra Center for European Policy Analysis sier til Sky News:

"Det kan ikke fortsette for alltid."

Dersom det nye skatteforslaget blir vedtatt vil endringene tre i kraft allerede neste år.

Ifølge Kreml vil det gi et løft til statsbudsjettet på et beløp tilsvarende 300 milliarder norske kroner. 

Vladimir Putin implementerte selv den siste omfattende skattereformen i 2000-01, da skattesatsen ble satt ned til flate 13 prosent for alle russere.

Det var kort tid etter at han tiltrådte som president.

Siden den gang ble det innført en beskjeden skattesats på 15 prosent i 2021 for borgere med en inntekt på minst fem millioner rubler.

I følge det nye skatteforslaget vil prosentsatsene for russere med høyere inntekt bli tuklet betydelig ytterligere:

  • For det første vil de 15 prosentene tre i kraft fra nå av for de med en inntekt på minst 2,4 millioner rubler (omtrent 280 000 NOK).

  • Tjener du mellom fem millioner og 20 millioner rubler (ca. 2,3 millioner NOK), er skatten 18 prosent.

  • En inntekt mellom 20 millioner og 50 millioner rubler (ca. 6 millioner NOK) utløser en skatt på 20 prosent.

  • Og til slutt vil en inntekt over dette gi en skatteregning på 22 prosent.

Samtidig øker selskapsskatten fra 20 til 25 prosent.

Ifølge opplysninger fra Kreml vil endringene berøre tre prosent av den russiske arbeidsstyrken.

Men på gata i Moskva uttrykker likevel flere innbyggere misnøye med utsiktene for reformen.

«Jeg tror ikke de har nok penger til den «spesielle militæroperasjonen», og det er derfor de gjør det», Sergej, som ikke er introdusert med etternavnet, uttrykker det.

Læs også:

Legg det under jordbærplanten din: Da får du sommerens beste avling Det er en vanlig frustrasjon blant jordbærdyrkere å se rikelig blomstring uten at innhøstingen følger etter.
Dette er hva vitenskapen sier om å spise en banan til frokost Selv om det ikke er ideelt som et første måltid, kan det være fordelaktig å spise en banan før frokost eller som en del av en balansert frokost.