Melder ut: Denne dagen stopper importen av russisk olje

04/05/2022 12:28

Emma

Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Importen av russisk olje lakkerer mot slutten.

Et av de største problemene for EU siden invasjonen av Ukraina begynte 24. februar er den høye avhengigheten av russiske energikilder, spesielt gass og olje.

Prisene på både olje og gass har steget siden krigens begynnelse. Til tross for dette har EU de siste ukene jobbet for å bli uavhengig russisk olje. I praksis vil dette innebære å fjerne en stor del av råoljen som forbrukes blant EU-land.

I dag, i en tale til Europaparlamentet i Strasbourg, presenterte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen den sjette EU-sanksjonspakken mot Russland. Her sa hun blant annet ifølge Berlingske at «Putin må betale en høy pris for sin aggresjon i Ukraina».

Spesielt må importen av russisk olje stoppe i løpet av de neste seks månedene. Det vil vite, senest 1. November.

Russland står for å levere om lag 25 prosent av EUs råolje, viser Eurostat-tallene. Dermed er det 1/4, som nå må byttes ut. Dermed inkluderer sanksjonspakken som forventet ikke et totalt forbud mot kjøp av russisk energi.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy har lenge krevd dette, da han mener at det tunge forbruket av russisk olje i EU bidrar til å finansiere Putins militære handlinger.

De baltiske statene og Polen har også sluttet seg til dette kravet, og er derfor klare for et totalforbud. Tyskland har imidlertid blant annet vært litt motvillige, da de ønsker å ha et riktig alternativ først. Det kan tyde på at EU har samme plan.