Nå blir røyking ulovlig

09/12/2021 11:29

Emma Sletta

Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Snart er det ulovlig å kjøpe sigaretter og tobakk.

Alle som nå er under 14 år i New Zealand vil aldri kunne kjøpe sigaretter i hele deres livet.

Hvert år vil forbudet da øke med ett år, slik at det etter hvert vil gjelde for alle aldersgrupper.

Det er planen regjeringen i New Zealand har bestemt seg for å gjennomføre i kampen mot målet om et helt røykfritt New Zealand innen 2025.

– Vi vil sørge for at unge aldri begynner å røyke, så vi ønsker å gjøre det til en forbrytelse å selge eller levere røkt tobakksprodukter til grupper av unge mennesker, sa helseminister Ayesha Verrall torsdag, ifølgeDaily Mail.

I teorien betyr dette at 65 år etter at loven trer i kraft, vil handelsmenn bare kunne kjøpe sigaretter hvis de kan bevise at de er minst 80 år gamle.

Men i praksis håper tjenestemenn at røyking vil forsvinne år før, da planen setter et mål om mindre enn 5% av New Zealanders røyking innen 2025.

Under publiseringen av de nye restriksjonene sa Verrall:

– Personer på 14 år, når loven trer i kraft, vil aldri kunne kjøpe tobakk lovlig. Vi reduserer også appellen og tilgjengeligheten av tobakksprodukter. De nye lovene vil bety at bare røkt tobakksprodukter som inneholder svært lave nivåer av nikotin kan selges, med en betydelig reduksjon i antall butikker som har lov til å selge dem. 

Bare 500 butikker over hele landet vil få lov til å selge sigaretter når den nye lovgivningen er implementert, og en butikk må søke om tillatelse som ligner på en flaskebutikks tillatelse til å selge alkohol.

Det er ikke annonsert flere økninger på sigaretter ennå.

Det er strategien som har blitt praktisert de siste ti årene.

En pakke med 20 Marlboro sigaretter i New Zealand koster for tiden rundt New Zealand $ 33, noe som tilsvarer 150 kroner.

Denne strategien alene hadde ikke den nødvendige effekten for å nå 2025-målet, og derfor brukes nå mer drastiske tiltak.