Oppdagelse av farlig myggart skaper uro på Kanariøyene

01/02/2024 08:00

Sofie

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Gran Canaria, en populær destinasjon for solhungrige nordboere på denne tiden av året, står overfor en økende bekymring.

Helsemyndighetene på Kanariøyene har uttrykt bekymring etter det nylige funnet av Aedes aegypti-myggen, som er rapportert av Canariavisen.

Denne myggarten er beryktet for å være bærer av alvorlige sykdommer som deungfeber og zikavirus, som har en økende forekomst globalt, spesielt i tropiske og subtropiske områder, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Den siste observasjonen av denne myggtypen ble gjort i en felle ved cruisehavnen Santa Catalina i Las Palmas, og det er ikke første gangen Aedes aegypti har blitt identifisert på Kanariøyene, med tidligere funn både på Gran Canaria og Tenerife.

Helsemyndighetene har nå iverksatt tiltak for å bekjempe denne trusselen.

Publikum oppfordres til å rapportere om uvanlige myggstikk eller observasjoner av myggen, samt å bidra til å redusere myggpopulasjonen ved å eliminere stillestående vannkilder, som er ynglesteder for myggen.

I tillegg har det blitt satt opp hele 1200 feller over hele øygruppen for å fange myggen, ifølge Tenerife Weekly, det skriver DinSide.

Denne proaktive tilnærmingen er en del av øyenes innsats for å sikre at både lokalbefolkningen og besøkende kan fortsette å nyte øyenes skjønnhet uten frykt for helsemessige konsekvenser.