Politiet stopper med Twitter

23/04/2023 10:42

Emma Sletta

Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Politiet går bort fra å bruke Twitter.

Politiet har brukt Twitter siden 2011. Men det går nå mot slutten, ifølge kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud.

I fremtiden skal politiet publisere informasjon fra operasjonssentralene på deres egne kanaler.

– På denne måten vil innbyggerne kunne holde seg oppdatert om lokale hendelser på vårt nettsted. De vil også kunne verifisere informasjonen gitt i andre kanaler.

Arbeidet med å få på plass en publiseringsløsning på politiet.no er i gang, men det er enda ikke bestemt når og hvordan dette skal gjennomføres.

I tillegg jobbes det for å lage en funksjon som gjør det mulig å formidle tilleggsinformasjon til pressen, legger hun til.

I januar 2022 rullet det ut et nytt prosjekt kalt «oslo-piloten». Målet har vært å forbedre kommunikasjonen mellom Operasjonssentralen og pressen ved fortløpende varslinger av hendelser.

Erfaringene fra dette prosjektet vil legge grunnlaget når funksjonene rulles ut over hele landet.