Skatteetaten avslører: Derfor får du ikke utbetalt hele skattebeløpet ditt

25/03/2024 10:00

Sofie

Nyheter
Foto: Shutterstock
Slik påvirkes utbetalingen din.

Rundt 2,7 millioner nordmenn kan forvente seg en hyggelig overraskelse i form av skattepenger til gode, med en samlet sum på omtrent 45 milliarder kroner, ifølge ferske tall fra Skatteetaten.

Dette skjer i en tid hvor alle lønnsmottakere, pensjonister, og personlig næringsdrivende nylig har mottatt sin skattemelding som detaljert viser fjorårets inntekter og den skatten som burde vært betalt.

På den andre siden står 1,2 millioner personer som må forberede seg på en baksmell, med et gjennomsnitt på 34 500 kroner hver. Dette innebærer at Skatteetaten vil samle inn over 40 milliarder kroner.

Det er viktig å merke seg at selv om skattemeldingen kan vise et beløp til gode, kan det faktiske utbetalte beløpet avvike. Det skriver DinSide.

Årsaken er at Skatteetaten kan foreta en motregning hvis du har ubetalte forpliktelser som studielån, bøter, eller lignende. Statens innkrevingssentral har da rett til å dekke disse kravene med de skattepengene du har til gode.

Motregning er en prosess der to krav avregnes mot hverandre, og hvis du blir rammet av dette, vil du motta et eget brev. I 2021 ble det foretatt motregninger for nærmere 189 000 krav, mens det tradisjonelt er rundt 50 000 nordmenn som opplever dette årlig.

Grunner til motregning inkluderer ubetalt skatt fra tidligere år, skatt skyldt til andre kommuner, ubetalte bidragsgjelder, merverdiavgift, arveavgift, eiendomsskatt, samt andre gjeldsposter til stat og kommune som bøter eller kommunale avgifter.

I henhold til skattebetalingsloven, paragraf 5-2, "tvangsspares" lovgivningen for de fleste skattebetalere ved å ikke inkludere minstefradraget fullt ut når skattekortet utarbeides.

Skatteetaten reduserer minstefradraget med 12 prosent under beregningen av forhåndsskatt, noe som resulterer i at de fleste trekkes for mer skatt gjennom året enn nødvendig basert på forventet inntekt, formue, og fradrag.

Dette forklarer hvorfor mange nordmenn kan se frem til skattepenger tilbake, som forklart av Huseierne.