Thomas Thomsen dømt til forvaring for drapet på Mia Skadhauge Stevn

29/06/2023 12:03

Emma Sletta

Nyheter
Foto: Privat
Foto: Privat
Mia Skadhauge Stevns drapsmann dømt til forvaring i Danmark.

38 år gamle Thomas Thomsen, som er funnet skyldig i drapet på Mia Skadhauge Stevn, er torsdag dømt til varetekt av tingretten i Aalborg.

Han må også betale sakens omkostninger og erstatning til de etterlatte på drøyt 327.000 kroner.

Det var imidlertid ingen konsensus blant dommerne og jurymedlemmene i saken om straffeutmålingen.

Dermed stemte seks for varetekt, to stemte for livsvarig fengsel og to stemte for fengsel i 16 år. Dermed endte straffen opp med å bli forvaring.

Forvaring, som er en ubestemmelig dom, er ikke rettslig sett å anse som straff, men er et såkalt tiltak som erstatter straff.

Forvaring kan bare gis til personer som har begått alvorlige forbrytelser og anses å være særlig farlige.

Anker dommen

Etter at dommeren hadde lest opp dommen, opplyste forsvarer Mette Grith Stage at hennes klient anket dommen.

Det betyr at den 38 år gamle elektrikeren blir frikjent for voldtektsforsøk og drap, men ikke partering, slik han har innrømmet.

Og dersom det ikke ender med frifinnelse i Høyesterett, mener forsvaret at straffen bør reduseres til en tidsbegrenset fengselsstraff. Mette Grith Stage har selv tatt til orde for at Thomas Thomsen bør dømmes til 16 års fengsel.