Til tross for sanksjoner: Så mye har Russland tjent på fossilt brensel siden februar

28/04/2022 13:37

Emma Sletta

Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Russisk økonomi har hatt stor nytte av stigende energipriser.

Russland har veltet i sanksjoner fra store deler av verden siden 24. Februar, herunder fra USA, Canada og store deler av Europa. 

Og selv om det er gjort forsøk på å begrense importen av gass, olje og kull, har stigende priser bare gjort én ting: gi mer penger til Russland.

Russland har nesten doblet inntektene fra salg av fossilt brensel til EU i løpet av de to månedene med krig i Ukraina, og drar direkte nytte av de skyhøye prisene krigen også har brakt.

Russland har mottatt om lag 62 milliarder euro fra eksport av olje, gass og kull de to månedene siden invasjonen begynte, ifølge en analyse av skipsbevegelser og last fra Senter for forskning på energi og ren luft.

For EU var importen på rundt 44 milliarder euro de siste to månedene, mot rundt 140 milliarder euro for hele fjoråret, eller rundt 12 milliarder euro i måneden.

Tyskland var den største importøren de siste to månedene, til tross for gjentatte uttalelser fra regjeringen om at å stoppe avhengigheten av russisk olje var en stor prioritet.

Selvfølgelig er det ikke noe du bare gjør over natten. De siste to månedene har Tyskland brukt om lag 9 milliarder euro på energiimport fra Russland.

– To måneder etter at Putin invaderte Ukraina, finansierer Tyskland fortsatt den russiske krigsmaskinen for 4,5 milliarder euro i måneden. Berlin er den største kjøperen av russisk fossilt brensel, sier Bernice Lee, forskningsdirektør ved tenketanken Chatham House, til Guardian.

«Verden ser til Tyskland for å demonstrere styrke og besluttsomhet mot Russland, men i stedet banker de på krigen og blokkerer en europeisk embargo på russisk olje.»