Trussel på russisk TV: Atomvåpen kan utslette hele Stockholm

13/11/2023 10:00

Emma Sletta

Nyheter
Foto: Youtube / Wikimedia Commons
Foto: Youtube / Wikimedia Commons
Midt i et russisk tv-program trues der med en atomutslettelse av Stockholm.

I en opprivende sending på Russlands statskontrollerte Kanal 1 kom forsvarsekspert og tidligere oberst Mikhail Khodaryonok med en sterk advarsel til NATO-land, spesielt rettet mot Stockholm og Tallinn. Khodaryonok, kjent for sin ufølsomme retorikk, antydet at Russland kunne utslette disse byene med atomeksplosjoner under vann.

Denne alarmerende uttalelsen er en del av et bredere narrativ som ofte presenteres på russisk fjernsyn som skildrer Russland som låst i en kamp mot et fiendtlig Vesten.

"Jeg spør deg (Sverige), 215 år uten krig. Vil du virkelig dette? Hold kjeft, for dere er ikke i NATO ennå og allerede oppfører dere dere som om dere er helligere enn paven. Kan du forestille deg en undersjøisk atomeksplosjon nær Tallinn og Stockholm som vil utslette deg?" sier han og peker på et kart

Programmet, som ofte ender med scenarier som viser russisk militær overlegenhet, inkludert atomkrig, blir sett på som et sentralt element i Kremls propagandaarbeid.

Disse sendingene tar sikte på å styrke den innenlandske støtten til regjeringen ved å skildre Russland som en beleiret festning som står sterkt i møte med eksterne trusler.

Du kan se videoen nedenfor