Etter hjelp fra USA: Nå truer Putin med klasevåpen

17/07/2023 23:30

Mikkel Sletta

Politikk
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Russlands president, Vladimir Putin, reagerer nå på amerikanernes beslutning om å sende klasevåpen til ukrainerne.

Reaksjonen fra presidenten kom frem i et intervju på russisk statsfjernsyn.

«Hvis de (klasebomber red.) blir brukt mot oss, forbeholder vi oss retten til å gjengjelde», sa Putin i intervjuet. 

Han forklarte videre at russerne ennå ikke har brukt de ulovlige klasebombene, til tross for at de har dem. 

Human Rights Watch har imidlertid et annet syn enn Putin. De mener å kunne dokumentere at begge stridende parter har brukt klasebomber, skriver Dagbladet.

Klyngebomber er bomber som detonerer over et område og sprer flere mindre bomber som deretter faller til bakken.

I 2011 signerte 111 land en konvensjon som forbyr produksjon og bruk av klasebomber.

Verken USA, Ukraina eller Russland har sluttet seg til konvensjonen.