Mikal Solhaug AS - Nordnorsk fiskebåtrederi

Mikal Solhaug AS er et anerkjent nordnorsk fiskebåtrederi med hovedkontor og landanlegg i Båtsfjord. Rederiet er dedikert til å bidra til økt aktivitet langs kysten og leverer alle råvarer i Finnmark. En av deres mest kjente fartøy er Kildin, som driver med snurrevadfiske og levende fangst av snøkrabbe.

Om Mikal Solhaug AS

Mikal Solhaug AS er et fiskebåtrederi som har etablert seg som en ledende aktør i nordnorsk fiskeindustri. Deres hovedkontor og landanlegg er lokalisert i Båtsfjord, en liten kommune i Finnmark. Selskapet har som målsetning å bidra til økt aktivitet og positive ringvirkninger langs kysten ved å levere alle råvarer i Finnmark.

Rederiet eier og driver fartøyet Kildin, som er aktivt i snurrevadfiske og levende fangst av snøkrabbe. Med bruk av moderne teknologi og utstyr sikrer Mikal Solhaug AS at fisket utføres på en bærekraftig måte, med fokus på bevaring av ressursene og minimal miljøpåvirkning.

Mikal Solhaug AS og kystsamfunnet

Mikal Solhaug AS spiller en viktig rolle i å opprettholde og styrke kystsamfunnet i Båtsfjord og Finnmark-regionen. Gjennom deres aktiviteter bidrar rederiet til økt sysselsetting og lokale ringvirkninger. De gir arbeidsplasser for lokale fiskere og landarbeidere, og deres virksomhet er med på å opprettholde en bærekraftig og robust fiskeindustri i området.

I tillegg til å bidra til sysselsetting og økonomisk aktivitet, har Mikal Solhaug AS et sterkt engasjement for samfunnsansvar og bærekraft. De er opptatt av å beskytte og bevare fiskebestandene, samt å minimere miljøpåvirkningen av deres aktiviteter. Dette fokuset på bærekraft bidrar til å sikre at fremtidige generasjoner også kan nyte godt av de marine ressursene i området.

Lær mer om Mikal Solhaug

Hvis du vil lære mer om Mikal Solhaug AS, deres aktiviteter og deres engasjement for bærekraftig fiskeindustri, anbefaler vi å besøke deres nettside, https://mikalsolhaug.no/. Der kan du få mer informasjon om selskapet og deres fartøy, samt få en dypere innsikt i deres visjon og verdier.

Mikal Solhaug AS er et anerkjent nordnorsk fiskebåtrederi som har satset på å bidra til økt aktivitet og positive ringvirkninger langs kysten. Deres fartøy, Kildin, er aktivt i snurrevadfiske og levende fangst av snøkrabbe. Mikal Solhaug AS spiller en viktig rolle i opprettholdelsen av et sterkt og bærekraftig kystsamfunn i Finnmark-regionen. 

Læs også:

Hva er din favoritt sovestilling? Her er den overraskende betydningen for din personlighet Har du en spesiell sovestilling du foretrekker? I så fall kan det faktisk fortelle mye om din personlighet.
Märtha og Durek trakk tilbake bryllupsinvitasjonen Det kommende ekteparet trakk tilbake bryllupsinvitasjonen.