Først TV 2 og Netflix: Viaplay stopper også

08/06/2022 08:51

Emma Sletta

Utland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Innstillingen kommer som følge av en ny avtale.

Først var det et farvel fra TV 2, så ville ikke Netflix mer - og nå stopper også Viaplay Group med å produsere nye danske filmer og TV-serier.

Dette er et resultat av en ny rettighetsavtale, som nå burde betydd at det ville bli for dyrt å lage danske filmer og TV-serier.

Avtalen, som har skapt trøbbel i bransjen, er å sikre at danske skuespillere, forfattere og regissører får bedre betalt når seriene og filmene deres vises til et stort publikum på ulike strømmetjenester.

Det har nå ført til at Viaplay også melder fra.

De skriver et åpent brev til Create Danmark and the Producers' Association, der det ser ut til at de har til hensikt å suspendere produksjonen av danske filmer og serier - i hvert fall til en bedre avtale er nådd.

– Inntil vi har kommet til en bærekraftig avtale, ser vi imidlertid ingen annen utvei enn å sette utviklingen av ytterligere danske fiksjonsprosjekter på vent. På lang sikt håper vi at vi kan finne en levedyktig vei slik at vi igjen kan produsere fiksjon i Danmark, og dermed oppfylle vårt ambisiøse mål om å bli den ledende leverandøren av danskproduserte filmer og serier.

I brevet ser det ut til at de i mer enn 30 år har gitt underholdning til danskene, og deres danske innhold vises i flere land.

De skriver at de har satt syv danke fiction-serier og filmer som skal utgis i år som et minimum.

"Dessverre må vi merke oss at innholdet i avtalen byr på så store utfordringer for våre forretningsambisjoner at det vil påvirke oss negativt, og dermed medlemmene dine", skriver Filippa Wallestam, innholdssjef for Viaplay Group AB.

Til slutt inviterer hun både Create Danmark og Producentforenigen til en diskusjon i håp om at de kan finne en løsning og dermed gjenoppta produksjonen.