Kirurg brente inn initialene sine i en pasients lever

18/12/2017 16:00

Anniken Hauge

Utland
Kirurgen har innrømmet at han brente inn initialene sine i flere pasienters levere.

Den 53-årige britiske kirugen Simon Bramhall har under to levertransplantationer brent inn initialene sin i pasientenes levere.

Det erkjente han i retten i Birmingham i forrige uke, skriver The Guardian.

Kirurgen 'signerte' to pasienter ved å bruke et spesielt stråleverktøy som brukes til å stanse blødninger i leveren. Merkene som strålen lager forsvinner vanligvis med tiden, skriver den engelske avisen. 

Simon Bramhall nektet seg skyldig i anklagene om  legemesbeskadigelse i forbindelse med de to tilfellene som begge fant sted i 2013. Samme år ble han suspendert fra jobben sin etter signaturene ble oppdaget.

En av kollegaene hans oppdaget bokstavene 'SB' på de to pasientenes lever i forbindelse med oppfølgningssamtaler. 

Det antas at initialene ikke vil gjøre de pågjeldende pasientene noe skade, men Simon Bramhall har allikevel fått sparken fra jobben og en offisiell advarsel fra britiske helsemyndigheter.

Simon Bramhall har fortalt at det var en feiltakelse å påføre pasientene initialene hans.

Det er enda ikke blitt avsagt dom i saken.

Prins Joachim føler seg misforstått av danskene: ‘Jeg er ikke slik dere tror’