Landsbyboer forlot søppelfjellet i naturen: Så gjorde ordføreren dette

19/01/2022 09:22

Emma Sletta

Utland
Foto: Twitter
Foto: Twitter
Ordføreren var ikke særlig imponert over hvordan avfallet var blitt bortskaffet.

Flere og flere mennesker ser ut til å ønske å kvitte seg med avfallet ved å kaste det forskjellige steder. Konsekvensene for naturen er imidlertid ofte katastrofale, og det er sjelden at disse menneskene blir straffeforfulgt for skaden.

Men i et lite samfunn i Frankrike er en av disse miljøforurenserne nå funnet, og han har mottatt en klage fra ordføreren for sin dristighet.

Boutigny-sur-Essonne i hjertet av Frankrike har bare 2 974 innbyggere, men en av dem hadde søppel i nakken og bestemte seg for å kvitte seg med den ved å kaste haugen inn i et område omgitt av skog.

Den ikke veldig miljøbevisste landsbyboeren hadde imidlertid ikke vurdert at de mange avfallsposene også inneholdt bevis som avslørte hvem avsenderen av avfallet var.

Ordføreren i det lille franske samfunnet var ikke veldig begeistret for det ulovlig dumpede avfallsfjellet midt i naturen, men hun var takknemlig for at forurenseren som hadde dumpet avfallet hans i det minste hadde forlatt adressen sin med avfallet.

Hun endte opp med å ansette et avhendingsfirma for å samle avfallet og deretter sende søppelstakken rett tilbake til avsenderen.

Det innsamlede avfallet ble deretter spredt i eierens forgård.

"I morges ble en person sett ulovlig dumpe avfallet sitt. Da avfallet avslørte avsenderens adresse, sendte ordføreren inn en klage og brakte søppelfjellet tilbake dit det hører hjemme - hjemme hos avsenderen og i hagen hans», skrev de i et innlegg på Twitter.

Jeg lurer på om avfallet vil bli avhendet på riktig måte etter denne leksjonen.