Vil begrave romstasjon i Stillehavet

03/02/2022 11:18

Emma Sletta

Utland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Det kommer som en del av stasjonens pansjonering.

Det amerikanske romfartsbyrået Nasa planlegger å pensjonere den internasjonale romstasjonen (ISS) etter 2030.

Og hvordan blir du kvitt en slik romstasjon, tror du? Svaret er ganske enkelt.

Den skal begraves i en øde del av Stillehavet. Det skriver DR.

Planen tidligere har vært å ta ISS ut av drift allerede i 2024, men den utsettes nå i 6 år.

Kommersielle romstasjoner vil overta for ISS etter 2030 når det gjelder å gjennomføre vitenskapelige studier i verdensrommet.

«Privat sektor er teknisk og økonomisk i stand til å utvikle og drive lavjordiske kommersielle stasjoner ved hjelp av Nasa,» sa Phil McAlister, Nasas direktør for kommersielle romfart, i en uttalelse.

«Vi ser frem til å dele vår læring og erfaringer med privat sektor for å hjelpe dem med å utvikle trygge, pålitelige og kostnadseffektive destinasjoner i verdensrommet.»

Siden 2000 har mer enn 200 astronauter fra 19 land bodd og jobbet med ISS.

Den såkalte "Point Nemo" i Stillehavet, hvor ISS er planlagt å krasje, har tidligere blitt brukt som kirkegård for rusk fra verdensrommet.

Siden 1971 har USA, Russland, Japan og europeiske land sunket mer enn 263 rusk fra verdensrommet i den delen av Stillehavet.

"Point Nemo" ligger omtrent 4830 kilometer øst for New Zealand-kysten, og derfor ikke en plage for noe.

I 2020 fikk Kina sin egen romstasjon da hovedmodulen til Tiangong romstasjon gikk i bane.

Dette skyldtes blant annet at USA i 2011 forbød kinesiske astronauter på ISS.

Russland planlegger å forlate ISS-prosjektet i 2025 og har til hensikt å bygge sin egen romstasjon også.

Dette kunne se utsiktene til en helt annen situasjon i rommet hvis alle de tre stormaktene har sin egen romstasjon.