Virus er skylden i tre dødsfall i Sveits: Det eldste «offeret» var åtte år gammelt

29/07/2022 12:36

Emma

Utland
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En trist hendelse har funnet sted i Sveits.

Siden slutten av 2019 og begynnelsen av 2020 har verden tatt på seg et helt nytt syn på sykdom, pandemier og virus.

Koronaviruset spredte seg i lynhastighet fra Kina, og det de fleste trodde var et annet nytt virus som ville forbli i fjerne land, ble plutselig til en verdensomspennende krise som sendte hele verden i lockdown i to lange år.

I Norge har viruset gradvis kommet under kontroll, men det herjer fortsatt rundt om i verden, og frykten for at korona blusser opp igjen, eller et nytt virus sprer seg, ligger fortsatt dypt i mange.

Derfor ble mange bekymret da monkeypox-viruset plutselig begynte å spre seg i flere land utenfor Afrika, og nå ser det ut til at dyrene også blir påvirket av virusutbrudd.

Elefanter i dyrehagen, Zoo Zürich, i Sveits har dermed blitt rammet av elefant herpesvirus, som så langt har tatt livet av tre svært unge asiatiske elefanter, som ifølge TV2 alle var mellom to og åtte år gamle. 

Ifølge media er det imidlertid ikke helt uvanlig, da viruset er den hyppigste dødsårsaken blant elefanter i den aktuelle aldersgruppen.

Likevel er det trist, og en representant fra dyrehagen har uttalt at den fortsatt ikke vet "hvorfor det skjer og når det skjer."

Det er derfor fryktet at flere elefanter vil lide samme skjebne, men de prøver å forhindre dette med forebyggende medisin.

De tre døde elefantene fikk navnet Umesh, Omysha og Ruwani, og 5 år gamle Ruwani er det siste offeret. Den døde sist lørdag.

To af havens tilbageværende elefanter / Foto: YouTube / Zoo Zürich

"For oss som dyrehage er det spesielt frustrerende at vi er maktesløse mot viruset til tross for den beste veterinærpleien fra Universitetssykehuset Zürich", sier dyrehagen.

Les mer om elefantene og dødsfallene på dyrehagens nettside ved å klikke her eller hør meldingen fra dyrehagens direktør nedenfor: