World Wildlife Fund med skremmende spådom: "Det er alvorlig"

10/02/2022 08:18

Emma Sletta

Utland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
I en ny rapport har World Wildlife Fund slått alarm og advart om at menneskehetens enorme plastforbruk kan få fatale konsekvenser for jordens økosystemer og til slutt for oss selv.

I en ny rapport utarbeidet av Alfred Wegener Institute Helmholtz Center for Polar and Marine Research på vegne av World Wildlife Fund (WWF), har wwf anslått at plastforurensning i verdenshavene vil firedobles på mindre enn 30 år, noe som kan få fatale konsekvenser. 

Det skriver Sosialnytt. 

Plastavfall er et globalt problem, og vi trenger en global løsning for å takle det, sier WWF-sekretær Karoline Andaur.

Hun gjorde det da WWF 8. februar - omtrent tre uker før FNs klima- og miljømøte i Nairobi - lanserte en ny rapport kalt Impacts of plastic pollution in the ocean on marine species, biodiversity and ecosystems

Rapporten oppsummerer mer enn 2500 studier og er den mest omfattende analysen av marin forsøpling til dags dato, og den er ikke akkurat positiv.

Faktisk er en av konklusjonene i rapporten at plastavfall i havene vil firedobles innen 2050, og true dyre- og plantelivet rundt om i verden hvis vi ikke kommer med betydelige og effektive løsninger på kort tid.

– Alle beregninger viser en betydelig vekst i plastavfallet i årene som kommer. Det er alvorlig, og det er viktig at [...] verdensledere ikke glemmer at vi er i en plastkrise," forklarte Andaur.

Rapporten bekrefter også at dette er en reell krise, da plastisk av aldring i havet absolutt ikke er en vits.

Den nye rapporten beskriver hvordan plast for eksempel har en stor negativ innvirkning på biologisk mangfold, marine arter og økosystemer, og sier at 88 prosent av de undersøkte marine artene påvirkes negativt av plast - og det er med dagens mengde plastavfall i havene.

Det er også anslått at opptil 90 prosent av alle sjøfugl og 52 prosent av alle havskilpadder har inntatt plast, og det er påvist negative effekter av forurensning i de aller fleste artsgrupper.

– Vi ser at det er funnet plastpartikler i fordøyelsen av en rekke fugler og dyr, sier Andaur.

Flere av verdens viktigste marine økosystemer, som korallrev og mangrovetrær, som er viktige biter av velfungerende økosystemer, er spesielt sårbare, og det er derfor ikke vanskelig å forestille seg hvor katastrofalt det ville være hvis mengden plast i havene ble firedoblet.

– Når plastavfall havner i sjøen, er det nesten umulig å rydde opp. Plasten er delt inn i mindre og mindre biter, og konsentrasjonen av mikro- og nanoplast øker. [...] Plastforurensning hindrer også plantevekst, noe som gjør økosystemene våre mer sårbare for klimaendringer, for eksempel, forklarte Andaur.

Hun utdyper videre at plasten til slutt kan ende opp i vår egen kropp og sier: "Hvis bitene er små nok, tror forskerne at plasten kan komme inn i blodet og lagres i kroppsvevet til både dyr og mennesker."