Dansk studie: Gaming gjør barn mer intelligente

07/06/2022 10:23

Emma Sletta

Vitenskap
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Men det er ikke mulig å bevise at det er dataspillene som er årsaken til den økte intelligensen, hevder den danske forskeren.

Netflix. iPad-er. Minecraft. Fortnite. YouTube.

For de fleste barn og unge i dag er digital skjermliv like stort som å sparke en fotball og leke gjemmsel.

Men gjør økende skjermbruk vondt eller nytte? Virkningene av digitale medier blir heftig debattert.

Nå bidrar ny forskning med en positiv fortelling for skjermelskende unge mennesker, ifølge Videnskab.dk.

I en studie fra Karolinska Institutet i Sverige har forskere undersøkt sammenhengen mellom utvikling av intelligens og skjermbruk hos barn.

Forskerne konkluderer i studien, nettopp publisert i tidsskriftet Scientific Reports, at barna som brukte mest tid på å spille dataspill, ble mer intelligente sammenlignet med sine jevnaldrende.

Men som du kan lese senere i denne artikkelen, understreker en annen forsker at det ikke er sikkert at det er dataspillene som gjorde barn mer intelligente.

Studien inkluderte 5169 amerikanske barn i alderen 9 til 10 år, som alle ble bedt om å gjøre en rekke etterretningstester.

I en påfølgende periode på to år måtte barna notere seg skjermbruken, og så ble de testet på nytt. På denne måten kunne forskerne vurdere barnas kognitive utvikling sammenlignet med skjermbruken.

Forskerne sjekket for genetiske forskjeller (ved hjelp av tidligere forskning som har kartlagt gener knyttet til intelligens), samt foreldreutdanningsbakgrunn og sosioøkonomisk status, som har vist seg å ha effekt på barns utvikling.

–Vi fant ut at spilling hadde en positiv innvirkning på intelligens, sier Torkel Klingberg, professor i kognitiv nevrovitenskap ved Institutt for nevrovitenskap ved Karolinska Institutet og medforfatter av studien, til Videnskab.dk.

Studien viste at de 16 prosent mest dataspillende barna etter de to årene scoret 2,5 IQ-poeng høyere på etterretningstesten enn gjennomsnittet i forhold til deres første test.

For barna som heller ville bruke tid på TV og videoer eller på sosiale medier, var det verken negativ eller positiv utvikling.

Men studien er bare en av mange som har studert effekten av barns skjermbruk, og siden resultatene varierer så mye, bør den nye studien tas med et saltkorn, sier Andreas Lieberoth, som blant annet forsker på barns skjermbruk ved Det danske pedagogikk- og utdanningsinstituttet ved Aarhus Universitet.

- For hver studie som viser at dataspill har en positiv effekt, er det en studie som viser det motsatte, sier Andreas Lieberoth til Videnskab.dk.

- Faktisk viser de aller fleste studier at det ikke er noen signifikant forskjell mellom den kognitive utviklingen av data spillere og ikke-dataspillbarn. Hvis det er en forskjell, er den veldig liten og kan ofte forklares av andre ting, påpeker han.

Andreas Lieberoth synes imidlertid fortsatt studien er interessant.

- I det minste tyder noe på at dataspill for eksempel er godt forbundet med utviklingsbaner som passer til de kognitive kravene som verden stiller til mennesker i dag – en verden som er raskere og mer digital enn min fynske barndom, forklarer han til Videnskab.dk.

Selv om studien viser at det ser ut til å være en sammenheng mellom dataspill og kognitiv utvikling, bør ikke studien ses på som et påskudd for foreldre å la barna leke løs, understreker førsteforfatter Torkel Klingberg til Videnskab.dk:

- Vår studie viser at det absolutt ikke er noen negativ innvirkning på etterretningsutviklingen av dataspill, men det betyr heller ikke at du bare skal la barna se bort, sier Torkel Klingberg.