Forsker: Smeltet is vil berike havet

03/05/2022 12:45

Emma

Vitenskap
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Smeltet is vil ikke bare være en dårlig ting, mener forskeren.

Den globale temperaturen stiger. Det betyr blant annet at isen på polene smelter. Denne trenden har vært advart om i flere år, da smeltet is kan øke vannstanden betydelig.

Karl Attard, assisterende professor i marin vitenskap ved Institutt for biologi ved Universitetet i Sør-Danmark, som forsker på det marine miljøet i Arktis, mener imidlertid at smeltet is også er gunstig for livet i havet.

Mindre sjøis i Arktis vil gjøre det mulig for solens stråler å trenge inn i havet og stimulere fotosyntesen, noe som kan gi bedre muligheter for visse planter og marine dyr.

– Planter i havet trenger sollys for fotosyntese. Etter hvert som mengden sjøis i Arktis avtar, vil mer lys trenge inn i havene og akselerere fotosyntetisk vekst. Smelteisen vil trolig skape et annet og mer produktivt økosystem, sier Karl Attard.

På grunn av pågående klimaendringer, som varmer opp den arktiske regionen tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet, har sommerisdekket i Arktis gått ned med 12 prosent per tiår de siste 30 årene. Det vilt en samlet nedgang på 36 prosent - litt over 1/3.

Prognosene viser at store arktiske kysthav vil bli isfrie i løpet av de neste 5-10 årene, og isen kan forsvinne helt om sommeren allerede i 2035. Dette vil selvfølgelig gjøre det problematisk for dyr som sel og isbjørn, da plattformen deres da vil forsvinne til fordel for isete kaldt vann.

På den annen side vil livet under havnivå bli mye bedre. Mindre is og flere planter i havet vil trolig også skape bedre muligheter for fiske i åpent vann, sier Attard.

– Konsekvensene av smelteisen er variable. Ofte ser vi på noe og tenker: Er det en god eller dårlig ting? Med dette problemet avhenger det helt av perspektivet ditt. Det er viktige nyanser å vurdere i en balansert debatt, og jeg håper at forskningen min kan bidra til denne diskusjonen, sier Karl Attard.

Karl Attard mener det ikke kan sies betingelsesløst at klimaendringene er dårlige.