Forskere slår alarm: Hele verdens internett kan forsvinne i måneder

09/11/2021 13:16

Emma Sletta

Vitenskap
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Et utbrudd i atmosfæren kan få store konsekvenser for det globale internettet.

Forskere mener vi bør forberede oss på et scenario der en ekstrem solstorm treffer jorden. Dette er man på nåværende tidspunkt slet ikke forberedt på, og det kan få fatale konsekvenser.

En solstrøm er kort sagt et utbrudd i den øvre atmosfæren rundt solen. Når et utbrudd oppstår på solen, sendes partikler ned mot jorden. Stormene kjører i en 11-års syklus.

Alle verdens Internett-kabler er koblet til hverandre via undervannstilkoblinger. Derfor, hvis en kabel blir truffet av partikler fra en solstorm, kan det ta svært lang tid å reparere. Flere måneder i verste fall.

Internettet i Norge er for eksempel forbundet med en 7.000 kilometer lang kabel til New Jersey i USA.

”På dette tidspunkt har vi ingen modeller for hvordan kriser utløst av solstormer som ødelegger kablene vil se ut. Vi er uforberedt», sier Sangeetha Abdu Jyothi, som står bak studien og er universitetslektor ved University of California, til WIRED.

Det er ikke selve Internett-kabelen som er farlig - det er de såkalte "boosterne" som må holde forbindelsen stabil og god på alle avstander.

Disse er mer utsatt for strålene som slippes ut av en solstorm.

– Jo lenger en kabel er, jo mer sårbar er den for en solstorm, for hvis kabelen for eksempel er tusenvis av kilometer lang, krever den at mange repeatere fungerer, ellers blir internettsignalet for svakt. Og for å legge til nok strøm til disse forsterkerne, har du satt en strømkabel som går parallelt med Internett-kabelen," fortalte Michael Linden-Vørnle, astrofysiker og sjefskonsulent i DTU Space, til Videnskab.dk.