Ny studie: Lattergass kan ta knekken på depresjon

14/07/2021 10:15

Emma Sletta

Vitenskap
En ny studie har vist at lave doser lattergass kan bidra til en effektiv behandling av depresjon.

Flere og flere mennesker blir rammet av psykiske lidelser, som angst og depresjon, og derfor er det også et område som generelt får mye oppmerksomhet fra ulike forskere og forskningsprosjekter.

Nå antyder en ny studie at lystgass kan hjelpe med effektiv behandling av depresjon.

Denne nye studien, har blitt utarbeidet av forskere ved University of Chicago Medicine og WashingtonUniversity, og avslører at en enkelt "innåndingsøkt" med bare 25% lystgass var nesten like effektiv som 50% lystgass, i forsøk på raskt å lindre symptomer på behandlingsresistent depresjon - skriver Unilad.  

I tillegg til at den lavere mengden gass gir færre bivirkninger – som kvalme, oppkast og hodepine – ble det også funnet at de positive effektene varte mye lenger enn tidligere antatt. For noen, i en slik grad at deltakerne opplevde forbedringer i opptil to uker.

Disse funnene støtter teorier om at ikke-tradisjonelle behandlinger godt kan være en god måte for pasienter som sliter med psykisk helse, samtidig som de ikke reagerer på typiske antidepressive behandlinger.

Det er litt vanskelig å ignorere ironien som lystgass spesielt kan brukes som i kampen mot depresjon. En funksjon som i lang tid ikke var knyttet til gassen.

Lystgass brukes ofte som bedøvelsesmiddel som gir kortsiktig smertelindring for pasienter under tann- og kirurgiske prosedyrer.

I en tidligere studie testet forskerne effekten av en times innånding med 50 % lystgass med 20 pasienter.

Denne forrige studien førte til raske forbedringer i symptomer på depresjon som varte i minst en 24-timers periode sammenlignet med placebostudier. Det ble imidlertid også funnet at flere pasienter led av negative bivirkninger.

I denne siste studien gjentok forskerne en lignende protokoll og så igjen på 20 pasienter. Men denne gangen ble den såkalte innåndingsøkten utført med bare 25% lystgass.

Det ble oppdaget at med bare halvparten av konsentrasjonen av lystgass var denne behandlingen nesten like effektiv og pasientene viste færre bivirkninger.

Peter Nagele, anestesileder og kritisk omsorg ved University of Chicago Medicine, sa om studien, ifølge Unilad:

”Denne studien var motivert av observasjoner fra forskning på ketamin og depresjon. Som lystgass er ketamin bedøvelsesmiddel, og det har vært lovende arbeid på ketamin ved en subbedøvelsesdose (mengder som ikke helt bedøves, ed.) for å behandle depresjon" - sier han og fortsetter:

" Vi lurte på om vår tidligere konsentrasjon på 50% hadde vært for høy. Kanskje ved å senke dosen, kunne vi finne 'Goldilocks spot' (den perfekte mengden, ed.) som ville maksimere kliniske fordeler og minimere negative bivirkninger,"

Resultatene av studien kan vise seg å være et viktig skritt i kampen mot depressive mennesker som ikke mottar lindring fra tradisjonelle terapier. Og mye kan tyde på at lystgass kan brukes i nær fremtid som en rask, effektiv behandling for pasienter med alvorlig depresjon som ikke reagerer på typiske behandlinger.

Likevel er det viktig å understreke at studiet av ble administrert av profesjonelle leger og forskere, og at lystgass derfor ikke bør konsumeres på eget initiativ som et middel for depresjon.