Ny studie: Personer med stor interesse for kjendiser har dårligere kognitive ferdigheter

Foto: Instagram

En ny ungarsk studie antyder at folks nivå av kognitive ferdigheter kan avhenge av hvor besatt de er av kjendiser.

En ungarsk studie av Lynn E. McCutcheon, Zsolt Demotrovics og Ágnes Zsila undersøkte 1763 voksne for å finne ut om det er en sammenheng mellom ens kognitive ferdigheter og ens kjendis absorbert.

Unilad skriver at som en del av studien måtte deltakerne gjennomføre en 30-ords ordforrådstest og en digital symbolutvekslingstest, som begge brukes til å vurdere deres generelle intelligens og kognitive ferdigheter. I tillegg samlet forskerne bak også inn data om deltakernes selvtillit, familieinntekt, økonomisk nivå og utdanningsnivå.

Les også

Studie: Kvinnelige pasienter har større risiko for å dø hvis kirurgen er en mann

For å fastslå deltakernes nivå av kjendisbesettelse, måtte de ifølge PsyPost fylle ut et spørreskjema kalt 'Celebrity Atitude Scale'. Skjemaet besto av en rekke spørsmål der de måtte velge hvor enige de var i uttalelser, for eksempel "Jeg er besatt av detaljer om min favorittkjendiss liv". 

I tillegg til å samle inn data, tok forskerne også hensyn til deltakernes demografiske og sosioøkonomiske forhold for å unngå tvetydige svar.

Studien, publisert i BMC Psychology, fant at deltakere som scoret høyt på Celebrity Atitude Scale i sin tur scoret lavere enn gjennomsnittet på de to kognitive testene.

Forskerne bak studien sa: "Vi fant en liten trend som viste at de som viste den sterkeste beundringen av deres favorittkjendis også hadde lavere kognitive evner [...]."

De forklarte også at resultatene støttet andre tidligere studier, og sa: "Våre resultater støtter tidligere funn som viser at overdreven oppførsel, som tilbedelse, kan hemme kognitive funksjoner, sannsynligvis på grunn av økt fokus og energi som man bruker på det, som vil dominere i individets liv."

De fortsatte. "[...] et høyt beundringsnivå, uavhengig av utdanning og alder, kan være en medvirkende årsak til lavere ytelse i oppgaver som krever kognitive evner.

Det understrekes imidlertid at det fortsatt ikke er sikkert om lavere kognitive ferdigheter er en konsekvens av, eller om det er en årsak til kjendis tilbedelse.

Forskerne bak studien antyder imidlertid at sammenhengen kan ligge i det faktum at personer med høyere intelligens og sterke kognitive evner finner det lettere å se gjennom kjendismarkedsførings ferdigheter og derfor ikke har samme behov for å tilbe kjendiser som folk med lavere intelligens og svakere kognitive evner kan ha.

Les også

Menn bør ha utløsning minst 21 ganger i måneden for å unngå kreft