Nytt studieresultat sjokkerer forskere: Hvor mange ganger bør hunder spise daglig for bedre helse

09/08/2023 06:30

Emma

Forbruk
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Resultatene av en ny studie som avslører hvor ofte du bør mate hunden din, har kommet som litt av et sjokk for forskerne, som innrømmer at de ble "overrasket".

Den nye studien, publisert i GeroScience forrige uke, undersøkte data samlet inn av The Dog Aging Project siden 2019, som inkluderer hunder i alle aldre, størrelser og raser.

Forskerne analyserte data fra mer enn 10.000 hunder for å undersøke sammenhenger mellom kosthold og helsemessige forhold som hud, nyre, urinveier, lever, hjerte og nevrologiske lidelser.

Resultatene viste seg å være interessante, da studien antydet at hunder matet en gang om dagen hadde færre fysiske helseproblemer og bedre kognitive poeng, sammenlignet med hunder som ble matet oftere.

Studien viser at hunder som fôres en gang om dagen har lavere risiko for å utvikle kognitiv dysfunksjon, gastrointestinale problemer, tannproblemer, ortopediske problemer, nyre-/urinveisproblemer og lever-/bukspyttkjertelproblemer.

"Studien viste at hunder matet en gang om dagen er sunnere på flere områder."

Kathleen Karr, professor i biostatistikk ved University of Washington School of Public Health, sa at funnene kom som "litt av en overraskelse", og at teamet hennes ikke forventet å se fôringsfrekvensen ha en slik innvirkning på hundens helse.

"Vi forventet virkelig ikke å se noen forskjell i hundens helse eller minne basert på fôringsfrekvens," sier hun og legger til:

"Det er overraskende å se at fôringsfrekvens er forbundet med så mange forskjellige aspekter av helse."

Studiens funn er uten tvil interessante, men Kerr sier at bevisene ikke er sterke nok til å påvirke omsorg og fôring av hunder.

Hun mener derfor at man ikke bør endre måten man fôrer hunden på basert på studien, da det er behov for videre studier.