Huseiernes Landsforbund med klar beskjed: Pass på

18/04/2024 12:54

Sofie

Hjem
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nå kommer de med en klar beskjed.

Når du planlegger å male gamle hus, er det flere viktige sikkerhetstiltak du må vurdere. Huseiernes Landsforbund påpeker en ofte oversett helsetrussel knyttet til fjerning av gammel maling.

Eldre maling kan inneholde skadelige stoffer som ikke lenger er tillatt, deriblant bly, som er et giftig tungmetall.

Tidligere undersøkelser har vist at en fjerdedel av de testede byggene hadde blynivåer som overskred grensene for farlig avfall. Det skriver DinSide.

Ingeborg Bjorvand Engh, byggteknisk rådgiver i Huseierne, understreker at bly fra gammel maling kan trenge gjennom nye malingslag.

- Bly er et meget giftig tungmetall. Blyverdiene i hvert fjerde hus overskred grenseverdiene for farlig avfall. I tillegg fant man en rekke andre skadelige tungmetaller, skriver Huseierne.

Hun råder til å ta forholdsregler for å forhindre at tungmetaller sprer seg til omgivelsene, spesielt til vann og sjøer, ved å dekke til bakkeområder under arbeid.

Folkehelseinstituttet (FHI) informerer om at bly naturlig finnes i jorden, men selv små mengder kan være skadelige for helsen. I 2001 førte et EU-direktiv til reduksjon i bruk av løsemidler i mange produkter, som et ledd i å beskytte både helse og miljø.

Dette understreker viktigheten av å være oppmerksom på mulige helsefarer når man arbeider med bygg fra perioder før reguleringene trådte i kraft.

- For å unngå å puste inn helseskadelige tungmetaller bør man bruke maske når man skraper gamle husvegger. Ekstra viktig er det å bruke en god maske hvis man bruker slipemaskin. Da dannes det lett mikroskopiske partikler det er lett å dra ned i lungene, forteller Bjorvand Engh.

Læs også:

Dette er kroppens fysiske signaler når døden nærmer seg Døden er den naturlige avslutningen på livet. Kroppen kan bare holde ut i en begrenset tid, og kroppens signaler om at tiden er inne, er helt tydelige.
Kvinne legger sitronene sine i fryseren – så skjer magien som får nordmenn til å gape De færreste vet hvorfor du bør legge sitronene dine i fryseren.