Ny måling: 7 av 10 nordmenn støtter utsettelse for 'oktoberbarna'

30/11/2017 14:53

Anniken Hauge

Innland
FrP-statsråd Sylvi Listhaug
FrP-statsråd Sylvi Listhaug
En fersk undersøkelse viser at 'oktoberbarna' har bred støtte blant folket.

Der sier hele 77 prosent seg meget eller ganske enige i at 'oktoberbarna' og andre som omfattes av Stortingets ferske asylvedtak skal få bli i landet mens søknadene deres revurderes, skriver Dagbladet

Det er Ipsos MMI som har utført undersøkelsen på vegne av avisen.

For drøye to uker siden vedtok Stortinget å gi 'oktoberbarna' en ny sjanse, til store protester fra representanter i Høyre og Frp. 

Situasjonen til de såkalte oktoberbarna, afghanske ungdommer som fikk midlertidig opphold i Norge fordi de var barn, har aktualisert spørsmålet om norsk returpraksis til Afghanistan.

Det er bare 14 prosent som er uenige i at oktoberbarna skal få bli i landet mens søknadene deres revurderes - det er altså bred støtte i det norske folket.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er positiv til resultatene av den ferske målingen:

- Denne målingen viser klart at det er bred støtte til at Stortinget satte foten ned for regjeringens håndtering av denne saken. Over 70 prosent av Høyres velgere og 40 prosent av Frps velgere sier det samme, sier han til Dagbladet og tilføyer:

- Det betyr at søknadene skal vurderes i lys av sårbarhetskriterier på nytt, noe som trolig vil åpne for at noen får innvilget søknad mens noen vil få avslag, men det var riktig at Stortinget sendte det signalet når vi gjorde det. 

FrP-statsråd Sylvi Listhaug påpeker at undersøkelsen ikke gir svar på om folk faktisk støtter at oktoberbarna og andre asylsøkerne skal  sakene revurdert til å begynne med, og viser samtidig til en tidligere undersøkelse utført av Dagbladet som viser stikk motsatt resultat.

- En tidligere undersøkelse Dagbladet gjorde like før valget viste at syv av ti ønsker like mange eller færre flyktninger og asylsøkere til Norge enn i 2016, som var et rekordlavt år i den forstand at det aldri har kommet færre asylsøkere til Norge, med unntak av i 2017 når tallene er enda lavere. Jeg tror folk flest har sett behovet for en streng og klar linje i asylpolitikken, spesielt etter 2015 da det kommer over 30 000 asylsøkere til Norge, skriver hun til Dagbladet.

Les også: 10 tegn på at du er mer stressa enn du tror