Han forutså Trump og Brexit: Nå har han en dyster spådom for 2018

13/11/2017 12:00

Anniken Hauge

Horoskop
I 2018 vil Jorden bli rammet av flere terrorangrep og naturkatastrofer, forutsier Craig Hamilton-Parker.

Britiske Craig Hamilton-Parker påstår at han kan forutse fremtiden, og nå kommer han med sine forudsigelse for 2018. 

Tidligere har Craig Hamilton-Parker forutsagt at hjemlandet hans kom til å trekke seg ut av EU - det såkalte Brexit - og at Donald Trump kom til å bli president i USA. Begge deler viste seg som kjent å stemme. 

Nå har han den 63-årige briten lagt ut en film på Youtube med profetier om det kommende året. Han forutser at det blir et år preget av politisk uo, og at flere voldsomme naturkatastrofer vil ramme jorden på dramatisk vær. 

Spesielt i Nord-Korea vil det skje store politiske forandringer hvis man skal tro briten. Diktatoren Kim Jong-Un kommer nemlig til å bli veltet av sitt eget folk. Men det lukkede landet vil også bli bombet av USA, mener han. 

Slik det har vært de seneste årene, vil 2018 også bli sterkt preget av terrorisme, hvis man skal tro Craig Hamilton-Parkers dystre dom. Et kjemisk angrep vil finne sted i enten London eller Berlin.

Det vil dessuten oppstå en global influensaepidemi i 2018, som har sitt utspring fra bioterrorisme. I tillegg vil verden også oppleve noen voldsomme jordskjelv og skogbranner, påstår han.

Men det er heldigvis også noen positive forutsigelser for det kommende året. Blant annet kommer vi til å oppleve en   global åndelig vekst, som vil føre oss til en gullalder. 

Craig Hamilton-Parker har riktignok også tidligere hatt flere store forutsigelser som ikke fant sted. I en tilsvarende video fra i fjor, sa han blant annet at det Island og India kom til å bli rammet av store vulkanutbrudd - hvilket ikke har skjedd enda. Han mente også at en influensaepidemi ville ramme jorden i 2017. Ifølge briten vil det kommunistiske partiet i Kina også bli rammet av et politisk kupp, hvilket heller ikke har skjedd enda.

Hele videoen med Craig Hamilton-Parkers forutsigelser for 2018 kan ses nedenfor.