Norskfødte betaler nesten dobbelt så mye i skatt som innvandrere

16/11/2017 12:00

Anniken Hauge

Innland
Nye tall fra SSB avslører de store forskjellene i skattebetaling blant forskjellige folkegrupper i Norge.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Ola nordmann i 2015 betalte 112.800 kroner i skatt. Personer som ikke er født i Norge, betalte bare halvparten: 65.200 kroner. Det skriver Klassekampen.

Det er også store forskeller mellom innvandrergrupper. Iranere i Norge betaler i snitt 94.300 kroner i skatt, mens polakker i snitt betaler 70.800 skattekroner per hode. I median betalte personer født i Iran 62.800 kroner i skatt.

Tilsvarende for somaliere er 19.900 kroner. 

​Innvandrergruppene med høyeste innbetalt skatt, kommer fra landene i Nord-Europa. Personer fra Sverige betalte i median 111.000 kroner i skatt, og personer fra Tyskland 104.500 kroner.  

Rådgiver i SSB, Frøydis Strøm, har hentet ut skattetallene og er blant forfatterne av en lengre analyse av innvandreres økonomiske situasjon.

Hun forklarer at skillet mellom å ha fulltidsarbeid og ikke er det viktigste for å forklare forskjellene i innbetalt skatt. Flere innvandrergrupper er også overrepresentert i lavlønnsyrker.

- Det er store forskjeller mellom innvandrere fra land som Polen og Litauen som stort sett kommer hit for å jobbe og innvandrere fra Somalia som stort sett er flyktninger. Førstnevnte er mer avhengig av arbeidsmarkedet og vil ikke ha rett på de samme overføringene som dem som er flyktninger, sier Frøydis Strøm til Klassekampen.

Det er Finansdepartementet som har innhentet tallene fra SSB, etter at Senterpartiets Sigrid Simensen Ilsøy spurte finansminister Siv Jensen i Stortinget hvor mye innvandrerne betaler i skatt.

Les også: Stortinget har vedtatt å gi 'Oktoberbarna' en ny sjanse – til store protester fra representater i Høyre og Frp