Ny forskning avslører viktigheten av kjønnsfaktoren: Tilstedeværelsen av kvinner lindrer smerte

17/11/2023 09:00

Sofie Hansen

Livsstil
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Tilstedeværelsen av kvinner lindrer smerte.

En banebrytende studie fra Lunds universitet har avdekket en fascinerende oppdagelse: smerte oppleves som mindre intens når en kvinne spør om det gjør vondt, sammenlignet med når en mann stiller det samme spørsmålet.

Denne forskningen, først rapportert av Forskning, fremhever en interessant sammenheng mellom smerteopplevelse og kjønn.

Anna Sellgren Engskov, forsker og spesiallege i anestesiologi og intensivbehandling, har vært en pådriver for denne studien fra Lunds universitet.

Hun forklarer at tidligere forskning har vist at kvinner generelt viser høyere empati i situasjoner der smerte er involvert. Denne empatien kan være en faktor som bidrar til redusert smerteopplevelse hos pasienter.

Studien fant at både menn og kvinner rapporterte lavere smertenivåer når en kvinne spurte om smertene deres. For å sikre objektivitet i studien tok forskerne skritt for å nøytralisere de som utførte undersøkelsen.

De hadde på seg standardiserte sykehusklær og fulgte et forhåndsbestemt manus for å minimere påvirkningen av kjønnsspesifikk atferd.

Sellgren Engskov understreker at selv om forskjellene i enkelte tilfeller var små, var de mest merkbare da pasientene begynte å be om smertelindring.

Denne observasjonen kan ha betydelige implikasjoner for helsevesenet, der en økt bevissthet om rollen til kjønnsfaktoren kan forbedre pasientopplevelsen.

Fremtidig forskning og praktiske anvendelser i helsevesenet kan dra nytte av denne innsikten. Ved å forstå hvordan kjønn påvirker smerteopplevelsen, kan helsepersonell tilpasse sin tilnærming for å tilby mer effektiv og sensitiv behandling.

Denne forskningen åpner døren til en dypere forståelse av de komplekse sammenhengene mellom smerte, empati og kommunikasjon.

Læs også:

Norsk duo med trist melding Duoen kommer nå med en trist melding.